Trust your gut. Intuïtie en spiritualiteit als lifestyle – Inspirerend Leven

https://www.inspirerendleven.nl/trust-your-gut-intuitie-en-spiritualiteit-als-lifestyle/


In het decennium waarin we leven, hebben we als individu nogal wat op ons wensenlijstje staan. Een opsomming geven, gaat me te ver, maar denk eens aan de materiële zaken tot een happy soul aan toe. Want als we iets bij uitstek willen, is het een happy life voorzien van alle gemakken, de leukste job, de meest perfecte partner tot een vriendenschare waar je u tegen zegt. Immers de happiness moet tot in de uithoeken van je Zijn geleefd worden. Als dit de leidraad in jouw bestaan is, dan mis je, althans dat is mijn mening, de ware kern in het leven. Wellicht jouw levensdoel ook. De essentie waar het om draait, is te weten hoe jouw ziel in elkaar steekt. Wat het wezen is van je Zijn. Velen onder ons zijn, in de gejaagdheid van de huidige samenleving, de verbinding met zichzelf kwijtgeraakt. Zijn doelloos op zoek naar het grote geluk. Ware happiness ligt niet in de hoeveelheid, grote, of mate. Pure gelukzaligheid begint bij bewustzijn. In jezelf! Dat je bewust bent van je (spirituele) wezen. Van het besef hoe jouw eigen specifieke systeem werkt. Dat jij aan soul searching doet. We leven in zodanige ego maatschappij en snelheid dat velen onder ons het verstand als fundament gebruiken om het leven te existeren. Helaas zou ik hier willen zeggen. Afgezien dat je de connectie met jezelf bent kwijtgeraakt, zien we elkaar niet écht, waarderen we elkaar als mens steeds minder of totaal niet meer en gaan we eerder voor bestaanszekerheid dan dat we onze talenten inzetten en idealen & wensen najagen. We vergeten in de hectiek van alledag onze dromen te verwezenlijken en hiernaar te leven. Grotendeels zijn we een slaaf geworden van ons verstandelijke zelf. Van onze levensstijl, levensvisie en eeuwige zucht en hang naar materie. We laten ons veelal, jammer genoeg, dus door ons ego leiden. Eigenlijk zouden we onszelf onder de loep ‘moeten’ nemen, streng aanspreken en hieruit gevolg dienen te trekken dat leven zonder gevoel (ingevingen) geen basis is voor het menselijk bestaan. Dat het zo niet langer kan. Het grote ‘toverwoord’ hierbij is intuïtie. Zodra we meer gaan vertrouwen op dat fragiele, innerlijke stemmetje en vanuit ons hart gaan leven en dit als maatstaf dan wel leidraad in onze aardse, dagelijkse praktijken nemen dan wel verweven, zouden we met zijn allen gelukkig(er) kunnen zijn. Bovendien zouden we meer levensvreugde ervaren en onze zielspad meer begaan. Het plan van de ziel te volgen. Wat let ons allen een happy zieltje na te streven?

The power of the heart

Toch zijn er velen onder ons die steeds meer hun intuïtieve pad gaan lopen. Of reeds ettelijke jaren op weg zijn. Hun hart zijn gaan volgen of hebben gevolgd. Om maar gelijk met Baptist de Pape te beginnen. Baptist stond, als advocaat, aan het begin van een veelbelovende carrière, maar stelde zichzelf, in de stilte van het bos, de vraag: is dit nu waar ik écht gelukkig van word? Is dit wat het leven van hem verlangde? Hij zette zijn verstand buitenspel en volgde zijn hart, zijn intuïtie, en zag zijn levensbepalende waarheid. Hij hing zijn toga aan de hoogste wilg en veegde zijn juristentitel van zijn advocatendesk, boorde een enorm intrinsieke power bij zichzelf aan en maakte de veelbesproken film alsmede het boek The power of the Heart en trekt momenteel, al drie jaar lang, als een nomade de wereld rond om zijn passie te verkondigen. Zodra je jouw allereigenste power of the heart weg gaat volgen, je afstemt op je zielspad (soulfulness), heeft dit (in)direct effect op anderen. Je opent je eigen weg tot geluk echter ontsluit daarbij vele andere harten. Je ontmoet en doet zoveel goed. Vanuit een liefdevol, geopend hart zet je jouw unieke & specifieke talent in ten behoeve van anderen. Zo dien je als het ware de mensheid. Spread your talents and the love. Hoe mooi kan het leven zijn!

Trust your gut

We lopen allemaal ons spirituele paadje. De één wat meer bezielend dan de ander. Dat is mogelijk. Iedereen heeft zijn eigen weg hierin te gaan. Sinds ik mijn zielenpad beloop en mijn eigen spirituele proces ben aangegaan, mijn hart volg en hierbij blindelings op mijn intuïtie vertrouw, kom ik de meest bijzondere, hartverwarmende en bezielde mensen tegen. Het mooie hierbij is dat ik tijdens mijn weg steeds meer tot besef kom dat de andere dimensie wel heel dichtbij is. Deze wereld ook letterlijk nabij voel. Het zal ook niet verbazen dat de mensen die mijn pad kruisen met name begenadigd zijn met een mediamieke gave. Gezegend zijn met een paranormaal talent. Over synchroniciteiten gesproken. Toevalligheden, op mijn weg, ten voeten uit. Zo ontmoette ik, tijdens een training op de Zwanenhof in Zenderen, eveneens Carmen Vreeburg, een veelzijdig medium. Een zeer bereikbaar en gepassioneerd mens met een visie. Als spirituele mentor kwam zij op mijn persoonlijke, intuïtieve levenspaadje. Ik was direct, door de laagdrempeligheid waarmee zij haar mediumschap vormgeeft, geïntrigeerd. Zo basic als ze zelf is, zo oefent ze ook haar vak uit. Zonder enige verhevenheid. ‘Sokkelvrij’. Egoloos zou ik dit willen noemen. Ze heeft namelijk niets hoog te houden. Een pure ziel. Ze draagt het trust your gut-gevoel, met haar project Intuïtion – The mission, wel heel mooi uit. Het is haar opdracht het mediumschap, met veel toewijding, voor velen toegankelijk te maken. “Ik wil het verhevene eraf halen”. Ze is promotor en motivator van haar eigen levensmissie. Ervaren én deskundig op het gebied van intuïtie en het volgen van haar hart. Carmen is namelijk iemand die vijftien jaar geleden afging op datgene wat haar hart haar influisterde en wat haar gevoelsmatig weten haar steeds meer liet zien. Haar zielsplan ontvouwde zich en werd alras helder & duidelijk. Ze koos voor een mediamieke carrière en zet sindsdien haar paranormale talent in om mensen duidelijk te maken wie zij in essentie zijn. Zodat mediumschap helend én bewustzijn vergrotend kan zijn. Ze legt als het ware de kern van je wezen bloot waarmee jij, met deze informatie, als mens verder kan. Ze geeft een boost om het doel van jouw ziel te verwezenlijken, geeft tools om je hart te hervinden en je leven te veranderen. Dat kan levensbepalend zijn. Zoals ze zelf heel treffend zegt,

“Iedereen heeft intuïtie. Intuïtie hoort bij het leven! Dat kleine stemmetje dat je zachtjes de juiste richting in probeert te duwen. Het is onze natuur. En toch is het voor velen niet vanzelfsprekend om naar deze stem te luisteren. Sterker nog, veel mensen zijn zo verloren in de waan van de dag, dat ze zich er volledig voor hebben afgesloten. Met alle gevolgen van dien.

Door mijn ervaring van de afgelopen jaren ben ik er absoluut van overtuigd, dat als je bewust leert luisteren naar je intuïtie, je bewuster wordt van wie je bent, waar je talenten liggen en waar je nou echt gelukkig van wordt. Je maakt weer keuzes vanuit je hart en herneemt de regie over je leven.”

Zielsontwikkeling

Over regie gesproken. Het Intuïtion – The mission project van Carmen heeft een mooie wending genomen. Een typerend voorbeeld hoe een, door het hart ingegeven, carrière zich kan ontplooien. Het leven regisseert, met hulp van bovenaf uiteraard, zichzelf zodra je de weg van je hart gaat volgen. Het intuïtieve zielspad gaat lopen. Waarbij de persoonlijke missie van iemand kan bijdragen aan de zielsontwikkeling van velen. Anderen kan inspireren. Mensen kan motiveren. Waarmee de doelgroep omvangrijkere vormen aanneemt. Haar project heeft haar op ROC-scholen gebracht waar ze docenten een cursus in intuïtieve ontwikkeling geeft. Welbeschouwd laat ze mensen zien hoe zij verbinding met zichzelf kunnen maken. Louter vanuit dit contact met jezelf kan je een verstandhouding met anderen opbouwen. Zeker als je met jongeren werkt, zielen in ontwikkeling, kan dit een essentiële bijdrage aan iemand geven. Zodra je oog hebt voor de ander kan jij, als mens, een toegevoegde waarde hebben aan iemands Zijn. Zeker met een voorbeeldfunctie als docent is het een meerwaarde als je, vanuit het gevoelsmatig weten, jongeren nét even meer kan meegeven dan het standaard schoolprogramma. Zodra je vanuit je hart een ander weet te bereiken, kan dit bijdragen, richting geven aan de vorming van een ander mens. Eveneens levensbepalend zijn. Dat is toch prachtig!

Intuïtieve happy soul groetjes, Irmgard


 

YOU MIGHT LIKE THIS TOO!