The voice of the heart and soul – De stem van het hart en de ziel


I recieved this message in Dutch. I tried to translate these words as adequately as possible.


This is a part of a personal channeling. I will share something what the universe told me about the INTUITION:

What we also want to say: MEDITATE!!!

In meditation, in the silence of your Being, you find everything you need. All answers. To continue with. The clarity you are looking for, all the answers, you have in house yourself! In your very own self! How beautiful is that arranged that you can find everything in the silence of your Being. Of yourself.

In fact, you do not need our whisperings. Because if you listen carefully and trust the voice of your heart and soul**, you always know what you have to do, what and who you can trust and how it works. Because your soul knows!

Resonates in the greatest energetic purity that it has. So you can always rely on that !!! On your energetic power source that lies in your adjustment as a Light beacon to be heard, seen and lived.

** They mean by the voice of the heart and the soul THE INTUITION!

Love, Irmgard


Dit is een deel van een persoonlijke channeling. Ik zal iets delen wat het universum mij over de INTUÏTIE vertelde:

Wat we voorts willen zeggen: MEDITEREN!!!

In meditatie, in de stilte van je Zijn, vind je alles wat je zelf nodig hebt. Alle antwoorden. Om mee verder te kunnen. De duidelijkheid die jij zoekt, alle antwoorden, heb je zelf in huis! In je aller eigenste ik! Hoe mooi is dat geregeld dat je in de stilte van je Zijn -van jezelf- alles kan vinden.

In feite heb je onze influisteringen niet nodig. Want als jij goed luistert en vertrouwt op de stem van jouw hart en ziel** dan weet je altijd wat je te doen staat, wat en wie je kan vertrouwen en hoe het in elkaar steekt. Want je ziel wéét!

Resoneert in de grootste energetische puurheid die deze in zich heeft. Dus daar mag je altijd op vertrouwen!!! Op je energetische krachtbron die als een lichtbaken in je aanpassing ligt om gehoord, gezien en geleefd te worden.

*** Ze bedoelen met de stem van het hart en de ziel DE INTUÏTIE!

Liefs, Irmgard 

YOU MIGHT LIKE THIS TOO!