My soul brought me to mediumship. To be there for the other. I work from my heart & soul and let myself be guided by the Light and the universal Love. The unseen world of Spirits.

As a medium you are a channel, “a messenger” between the earthly dimension and the Spirit World. Communication is possible with spirits. From soul to soul. Because the soul continues after death and “life” does not end. No way! The essence of who you are, your consciousness, lives on in this beautiful dimension. The communication from a deceased loved one (the immaterial soul) flows through the medium to the earthly receiver (the material soul). As a medium you connect souls with souls from another dimension.

The nice thing about a sitting is that you never know who is “passing by” from the Spirit World. Comes to visit. This could be a deceased family member to a college friend who only said goodbye to you in passing. Welcome to the unseen wonderful world of the universe! In short, it is important that you keep an open mind.

What I can give to the recipient (the person who comes for a sitting) from Love and Light is often a loving message, a helping hand from Love or they just want to “come by” that they are doing well. Shortly, the soul comes especially for you to give you a message. In Love, out of Love and for Love …

Love, Irmgard❤️

SOUL LIBERATIONS
By MY HAPPY SOUL

SOUL CONNECTIONS


This image has an empty alt attribute; its file name is Soul-liberations-2-edited.png


Vanuit mijn ziel ben ik tot het mediumschap gebracht. Om er te zijn voor de ander. Ik werk vanuit mijn heart & soul en laat me leiden door het Licht en de universele Liefde. The unseen world of Spirits.

Als medium ben je een schakel, ‘the messenger’ tussen de aardse dimensie en the Spirit World. Met spirits is communicatie mogelijk. Van ziel tot ziel. Omdat the soul na de dood verder gaat. Het ‘leven’ houdt namelijk niet op! No way! De essentie van wie je bent, jouw bewustzijn, leeft in deze prachtige dimensie verder. De communicatie van een overleden dierbare (de onstoffelijke ziel) loopt dan via het medium naar de aardse ontvanger (de stoffelijke ziel). Je connect souls met souls van een andere dimensie.

Het leuke van een sitting is dat je nooit weet wie er vanuit the Spirit World ‘aanschuift’. Op bezoek komt. Dat kan een overleden familielid zijn tot een studievriend toe die je slechts in het voorbijgaan gedag zei. Welkom in de ongeziene wondere wereld van het universum! Het is, kortom, van belang dat je een open mind houdt.

Hetgeen ik vanuit Liefde en Licht aan de ontvanger (degene die op consult komt) mag meegeven, is vaak een liefdevolle boodschap, een steuntje in de rug uit Liefde of ze willen even van zich laten ‘horen’ dat het goed met ze gaat. Kortom, de ziel komt speciaal voor jou om jou een message te geven. In Liefde, uit Liefde en voor de Liefde…

Liefs, Irmgard❤️

SOUL LIBERATIONS
By MY HAPPY SOUL

SOUL CONNECTIONS