Play hide and seek – Verstoppertje spelen


Life is dashing!
Life is ‘smashing’!
Life is exhausting!
Can be exhausting!
You poor earthly souls!
You have to run
Each earthly day long
Is that what you want?
Is that what you desire?
Come on, rethink! Reconsider!
Is that what you really want?
To race the rat race
Each day, every day of your life?
Tell us. What would make you HAPPY?
Tell us. What would make you SHINE?
Tell us. What would make you SHOUT?
Shout that you are HAPPY!
Shout that you like what you do!
Shout that you like your life!
Do you?
Do you really?
Tell us. Do you tell us the truth?
Is it not like your adaption?
Living it like you don’t matter
That you put yourself aside
The real you we mean
The essence of who you are
Your authentic you
Tell us. Do you live yourself
As you are meant to be?
Start with that! ALWAYS!!!
From that basis you can depart
Depart to the path of the soul
The soul wants you to walk on
And do, live what you LIKE TO DO
Hide and seek
How much longer do you
Play hide and seek?
With yourself?
With our universe? Our dimension?
We do not tolerate that!
We want to emphasize
We rather ‘like’ genuine people
Genuine souls than… fake ones
Are we clear?
Well are you genuine or ‘fake’???
You choose…
Whether you like who you are
We do like you anyway
But we prefer ‘genuine’ souls
Is that clear enough?
The essence of these words
The essence of your being
Go for it! Life your essence!
The most truthful you
That is what we want
That is what we desire
Clear enough?
Short enough?
Okay!

Irmgard


VERSTOPPERTJE SPELEN

Het leven is onstuimig!
Het leven is ‘verpletterend’!
Het leven is vermoeiend!
Kan vermoeiend zijn!
Jullie arme aardse zielen!
Jullie moet rennen
Elke aardse dag lang
Is dat wat je wilt?
Is dat wat je verlangt?
Kom op, heroverweeg! Neem in overweging!
Is dat wat je echt wilt?
Om de ratrace te racen
Elke dag, elke dag van je leven?
Vertel ons. Wat zou je GELUKKIG maken?
Vertel ons. Wat zou je laten SCHIJNEN?
Vertel ons. Wat zou je doen JUICHEN?
Juich dat je GELUKKIG bent!
Juich dat je het leuk vindt wat je doet!
Juich dat je van je leven houdt!
Doe je?
Echt waar?
Vertel ons. Vertel je ons de waarheid?
Is het niet zoals je aanpassing?
Het leven alsof je er niets om geeft
Dat je jezelf opzij zet
De echte jij bedoelen we
De essentie van wie je bent
Jouw authentieke jij
Vertel ons. Leef je zelf
Zoals het hoort te zijn?
Begin daarmee! ALTIJD!!!
Vanaf die basis kun je vertrekken
Vertrek naar het pad van de ziel
De ziel wil dat je verder loopt
En doe, leef wat je wilt DOEN!
Verstoppertje spelen
Hoeveel langer speel je
Verstoppertje?
Met jezelf?
Met ons universum? Onze dimensie?
Wij tolereren dat niet
We willen benadrukken
We ‘houden’ van echte mensen
Echte zielen dan … nep
Zijn we duidelijk?
Nou, ben je echt of ‘nep’ ???
Jij kiest…
Of je nu houdt van wie je bent
We vinden je hoe dan ook leuk
Maar we geven de voorkeur aan ‘echte’ zielen
Is dat duidelijk genoeg?
De essentie van deze woorden
De essentie van je wezen
Ga ervoor! Leef je essentie!
De meest waarheidsgetrouwe jij
Dat is wat we willen
Dat is wat we verlangen
Duidelijk genoeg?
Kort genoeg?
Oké!

Irmgard


 

YOU MIGHT LIKE THIS TOO!