Part of a personal channeling


This is a part of a personal channeling. I wanted to share this part:

What we want to say is, keep your thoughts positive. Stay in the present and surrender and still do not think anything about it. Still think none of it, sister. It is what it is. You know that. What is meant to be for you is meant to be for you. You do not do anything about it (anymore). If you can already do something about it. For the path of happiness, happiness and live the soul (walking your soul path) is a path walked according to the universal plan. Without any will! Own will. As soon as you have opened your heart, start to walk the soul path and follow (and the dimension), you are already too late. To make a choice. Because once on the path, you want nothing more than this path. Because it suits your soul!!! Beautifully beautiful! Well, what is that universally all well arranged!!! We almost give ourselves a pat on the back, as it were, but we lack an adjustment. Adjustments.(…)

Love, Irmgard❤️


Dit is een gedeelte uit een persoonlijke Channeling. Ik wilde dit gedeelte toch even delen:

Wat we willen zeggen is, houdt uw gedachten positief. Blijf in het nu en in de overgave en vindt er nog steeds niets van. Vindt er nog steeds niets van, zuster. Het is zoals het is. Dat weet u toch. Wat voor u bestemd is, is voor u bestemd. Daar doet u niets aan af (meer). Als u er al iets aan af kan doen. Want het pad van happiness, geluk en de ziel leven (je zielspad lopen) is een pad volgens het universele plan gelopen. Zonder enige wil! Eigen wil. Zodra u uw hart hebt geopend, het zielspad gaat lopen (en de dimensie) volgt, bent u al eigenlijk te laat. Om een keuze te maken. Want eens op het pad, wilt u niets anders meer dan dit pad begaan. Want het past bij uw ziel!!! Allemachtig prachtig! Wat is dat universeel allemaal goed geregeld zeg!!! We geven onszelf bijna een schouderklopje, als het ware, maar het ontbreekt ons aan een aanpassing. Aanpassingen. (…)

Liefs, Irmgard❤️


 

 

YOU MIGHT LIKE THIS TOO!