Angels of Love


This is a small part of a channeling… I received the channeling in Dutch and I tried to translate it as adequately as possible.


Alles draait toch om Liefde!!!
Daar zijn hele dimensies op gebouwd.
Waarom zou een aardse relatie, een aardse connectie daar niet gebouwd op kunnen zijn?

(…) Probeer vanuit het hart te leven en vanuit het hart elke keer de intentie te zetten.
De liefdevolle intentie om lief te hebben!
De liefdevolle intentie om Liefde te geven!
De liefdevolle intentie om Liefde te geven!!!

Want Liefde is zo prachtig!

Liefde is zo allesomvattend mooi!

Liefde is Liefde in al zijn facetten!

Het mooiste wat er is!


Everything is about Love!
There are whole dimensions built on.
Why could not an earthly relationship, an earthly connection, be built on it?

(…) Try to live from the heart and set from the heart every time the intention.
The loving intention to love!
The loving intention to give Love!
The loving intention to give Love !!!

Because Love is so beautiful!

Love is so all-embracing beautiful!

Love is Love in all its facets!

The most beautiful thing there is!


 

YOU MIGHT LIKE THIS TOO!