Ontstickeren en ontlabelen!


(…)Dat bedoelen we nu. Dat is voeding voor je ziel. En dan nog vanavond een demonstratieavond. De lol kan niet op. Het feest kan beginnen. Ik voed mezelf. Ik voed mezelf en uw zieltje. Ik voed mezelf, mijn hart, mijn ziel voor het groter geheel. Kijk en daar worden wij, broeders, nu weer -nou zeg het maar- aards blij van. Zo het is gezegd. Het is eruit. Het ligt op de aardse tafel zijnde een laptop toetsenbord bij de verwerking. Ja, we zijn goed op de hoogte. Wij houden onze lichtwerkers nauw in de gaten. Zij zetten het toch maar neer voor ons. In de stof. Wetende dat ze ‘dienstbaar’ zijn aan ons. Uiteraard, geachte heer, mevrouw, heeft iedere aardse lichtwerkersziel vrije keuze, een vrije wil. Maar zeg nu zelf, u wordt toch ook blij van de Liefde? Laat staan dat uw taak in het leven is de Liefde vinden, en de opdracht onder jullie aardbewoners is, te verspreiden. Onze onderhavige lichtwerkster wordt daar blij van. Echt aards blij. Dolenthousiast is om dit te mogen doen. Mogen neerzetten. En kind van Liefde, we garanderen je, het wordt steeds leuker, mooier en grootser ook. Liefdevoller ook. Maar dat weet je inmiddels en je zielenpartner in spé ook. Zieltjeshereniging feest is op komst. Het wordt aards mooi maar zeker, wij broeders vanuit de dimensie Liefde en Licht (u vindt dit leuk, hè? U bent vandaag in zeer goede doen), vinden dat u moet uzelf vaker trakteren op een aards cadeautje of zullen we zeggen wij hebben u ingefluisterd en geholpen u een cadeautje te geven? Sttt, niet verder vertellen anders wordt onze ‘meester’* boos.
Ik: Hoezo dan? Houdt die niet van cadeautjes geven?
Zielenbroeders: Jawel. Dat wel. Maar als hoeder van alle zielen komt hij daar niet aan toe. Dat is meer onze afdeling, subafdeling zielsplannen en co. Wij strooien ook met Liefde, mevrouw. Net als u maar dan op grote schaal. De universele vijver. Maar uw ‘druppeltje’ gaat ook groter worden. Daar zijn wij wel aan toe. Cadeautjesfeest!!! Want er gaat met Liefde gestrooid worden. O, wat mooi kind. Zeker mooi. En het is nog niet eens aards Sint Nicolaasfeest. Wij hoeven geen heilige Nicolaas te heten om met cadeautjes te kunnen strooien! Dat doen we zo wel. Even een zielenweetje. Hij is helemaal niet heilig hoor. Je bent pas heilig in de optiek, naar mening van, de dimensie Liefde en Licht als je ziel de verlichte status heeft bereikt. De top van de zielenladder hebt overwonnen. Eén bent met Liefde en Licht. Dat heet pas een heilige ziel. Alles wat heilig is verklaard door uw religies, is bij lange na niet heilig hoor! Die zweven nog ergens rond op de zielenladder of zijn voor een taak teruggezonden naar aarde. In de stof gezet. Maar dit even terzijde. Het is maar een weetje.

Die aardse opvattingen ook!!! Sommigen denken het Licht te hebben gezien. Dat is mogelijk.
Elke ziel bezit Licht en Liefde. Dus we zullen niet zeggen dat jullie het (innerlijke) Licht niet gezien hebben. (O, u vindt dat weer leuk mevrouw? Dan gaan we nog even door.) Maar tussen het Licht zien in het kader van, voor u, op hand zijnde zielenverlichting (mits u uw taak naar behoren uitvoert in het Licht en Liefde gezien) kunnen we zeggen dat dát pas het ultieme Licht is in onze dimensie! Er zijn vele aardse broeders en zusters de wijsheid in pacht denken te hebben maar échte wijsheid komt van binnenuit. Zielenwijsheid. Er lopen wat zielenbibliotheken rond bij jullie op aarde. Zoals uw oude ziel zijnde. Als we het dan over wijsheid hebben, dié bezitten een enorm zielengeheugen. Die hebben geen educatie, opleiding of wat dan ook nodig om zich op aarde neer te zetten. Dat mag gewoon geleefd worden. Maar nee, educatie is alles. Dat kan maar het is een flink stigma vinden wij om die zielenbibliotheken de schoolbanken in te sturen en hun zielengeheugen een flinke knauw te laten oplopen omdat ze niet in het gangbare systeem passen. Zoals jouw zoon (…). Dan plakken ze er stickers op. Adhd, autisme, add, nld. Wat hebben jullie toch vergaarvakken vol met stickers, labels en al van dat meer aan ‘labelspul’. Iemand, met zijn unieke ziel, mag gewoon niet buiten het ‘aardse boekje’ vallen. Dat heeft niets meer met liefde te maken! Dat is ‘ontliefden’ volgens ons. De ziel trauma’s aan doen als de op hand zijnde, beoogde succeservaring een pijnstuk wordt waar je u tegen zegt. Arme zielen pogen wij wel eens te zeggen. Als het niet in het aards padje past dan ben je veelal een ‘buiten de aardboot vallende ziel’. Hoe spijtig is dat, beste broeders en zusters? En weet u… deze zielen zijn veelal voorlopers van de Nieuwe Tijd. U bent niet uw, u denkt normale, sticker!!! Een labelvrije ziel, van mening geacht ‘normaal’ te heten. Maar even onder ons wat is normaal? Wie definieert dat? Maar u bent degene die straks achterloopt zonder label of sticker nu we bezig zijn met jullie transformatie naar de vierde dimensie. Daar wordt uw aards zieltje wel even stil van, hè. Nu?
Dan willen wij vragen blijf even in dit nu-moment hangen, laat het implementeren, bezinken of wat dan ook en trek uw voordeel eruit. Voordeel eruit zult u wellicht aards quasi nonchalant vragen? Hoe dat zo? Dat zullen we u uitleggen.
Mensen met autisme, adhd, add en al die diagnoses meer zijn van nature, van hun zieleninborst, meer in lijn met het pure Licht en Liefde. En dat is vaak het verschil met uw, door u geachte, ‘normale’ ziel.

Wij streven af op een vierde dimensie. Een dimensie van Liefde en Licht. Op dezelfde pijlers gestoeld als onze dimensie van Liefde en Licht. Hoe puurder en hoe zuiverder uw ziel u, gezien in het energetische Licht en Liefde, hoe meer u zich kunt handhaven in de vierde dimensie. Snapt u hem?
Steeds meer van dit soort zieltjes zullen uw aarde bevolken. Wij zenden ze in grote getalen. Vaak met als doel het licht en de Liefde te verspreiden. Net als u mevrouw de lichtwerker. Met autisme als label. Ja, ja u voelt hem alleen al en wij ook. Net als je zoon en dochter en enkele andere familieleden. Allen een taak in de Liefde meegekregen en dienstbaar aan de dimensie van Licht en Liefde. U zijt allen nieuwetijdskinderen, indigo’s of hoe de gangbare aardse benamingen zijn. Niets meer niets minder. Wij zeggen ú, ú loopt straks achter, niet zijnde kinderen van Licht en Liefde. U zijt allen kinderen van Licht en Liefde maar hoe meer uw ziel doordrongen is van Licht en Liefde, hoe puurder uw ziel.

De transformatie is in gang gezet. Velen lichtwerkers zijn actief u allen te bewegen uw harten te openen en het speciale pad van uw zielen te doen lopen zodat u meer een kind wordt van Liefde en Licht. Wat de overgang naar de vierde dimensie zal bespoedigen. Je bent moe hè, lief kind?
Ik: Ja, best wel.
Zielenbroeders: Nou dan zullen we het kort houden.
Wij zeggen: weg met labels en dat soort nonsense! Wij, broeders van Liefde, willen u zeggen uiteraard in Liefde, veel Liefde, kijk naar uw zielen!!! En niet naar stereotiepe gedragingen, andersoortige gedragingen, handicaps, etcetera. Kijk naar de zielen achter de aardse aanpassing. Dat is reëler dan alles en iedereen in het aardse keurslijf te duwen, met dwang trachten te bewerkstelligen. Zielen, zielen, zielen dat is waar het om draait en de Liefde en Licht die de zielen bezitten. In het kader van Licht en Liefde gezien. Niet meer niet minder.

ONTLABEL EN ONTSTICKER DE AARDE!!!

Iedereen is in wezen gelijk, met elkaar verbonden. Alleen de ziel is specifiek. Voorzien van een unieke taak in het kader van Licht en Liefde. Dat is wat wij wilden zeggen. Zegt het voort.

ZIELEN – LIEFDE – LICHT!!!

Puurheid en zuiverheid. Wij zijn beslist nog niet heilig maar dat weten wij, uw broeders van de dimensie Liefde en Licht.
Liefdevolle zielengroet van uw zielenbroeders.

Hoe klonk dit, lieve kind?
Ik: Géwéldíg!!! Ben recht in mijn ziel geraakt. Dat heb ik zovelen al verteld. Maar goed, wie ben ik? De essentie is verwoord. Mijn complimenten.
Zielenbroeders: Dank je lieve kind. We doen ook ons best, onze taak en verwoorden wat we mogen zeggen.
Ik: Wie fluistert jullie in? Even een vraagje tussendoor.
(Ik hoor: zullen we dat zeggen? Dat hebben we toch al gezegd? Dat weet ze toch al of niet soms? Even nakijken. Ja hoor, is al gezegd. Dus zeg het nog maar.)
Goed. De hoeder van alle dimensies in ons sterrenstelsel.
Ik: Ok, duidelijk. Dan zeg maar dat het een goede ‘zielenfluisteraar’ is.
Zielenbroeders: Zullen we doen.
Ik: Waar haalt ‘hij’ zijn wijsheid vandaan?
Zielenbroeders: God heeft een enorm zielengeheugen. Als hoeder van de dimensies. Als enorme ….
(Ik hoor: mogen we dat überhaupt wel zeggen? Even kijken. Volgens mij mag het wel. Houdt het summier.)
… is een enorme samensmelting van energie, Licht en Liefde. Met een enorm zielengeheugen. Zodat is gezegd. Daar houden wij het bij. Wij gaan afronden. Wij gaan nu in vrede en komen snel terug met nog een boodschap.
Ik: Bedankt namens alle ‘gestickerden en gelabelden’ op aarde…
Zielenbroeders: Graag gedaan. U zijt welkomen.

In Liefde en met veel Liefde opgeschreven door Irmgard (Irmgard)

*Met ‘meester’ bedoelen ze Jésus, hoeder van alle aardse zielen en zielen in de zielenwereld. Er bestaat géén hiërarchie in de zielenwereld. Desalniettemin noemen ze hem meester omdat ze, de zielenbroeders die mij influisteren, Jésus zijn apostelen waren in de tijd dat hij op aarde was. Ze waren zijn volgelingen. Niet alle apostelen hebben een plek naast Jésus in de zielenwereld gekregen. Ik weet het exacte aantal niet maar het zijn er zes of zeven wat ik doorkrijg. Deze heeft hij zelf mogen ‘kiezen’ toen zijn taak in de zielenwereld aan hem werd toegewezen.

YOU MIGHT LIKE THIS TOO!