Licht én Liefde. Overal. In het hier en nu –


Dit is het vervolg van de boodschap van 17 september 2017.

Zielenbroeders:
We hadden het over Jésus. Onze hoeder van alle zielen. Jésus is Licht en Liefde. Hij is niet de grootste bron van onze dimensie maar zijn Licht en Liefde reikt heel ver.

Het was al langer bekend dat er een ‘speciale’ ziel in de stof gezet ging worden. Deze pure en zuivere ziel in het licht, van Liefde en Licht had de taak meegekregen de mensheid te ‘bekeren’ tot het Liefde en Licht van onze dimensie. Hij was zijn tijd ver vooruit en het kind stroomde over van Liefde. Hij had gaven die dimensie overstijgend waren. Door handoplegging kon hij mensen genezen. Door aanraking kon hij ‘doden’ laten herrijzen. Zijn kracht en kunnen waren ongelofelijk.
Als boodschapper van Liefde en Licht had hij de taak de Liefde onder de mensen te brengen zodat mensen vanuit hun liefdevolle harten gingen leven. Jésus had vele volgelingen en zijn Liefde spreidde zich zijn naam vooruit. Jammer genoeg waren er eveneens tijdgenoten die hem angstvallig in de gaten hielden omdat zijn gaven hen angst aanjoegen. Ze waren bang voor hem en begrepen hem niet. Dat terwijl Jésus nog geen ‘vlieg kwaad kon doen’. Uiteindelijk keerden zijn gaven zich tegen hem. Vanuit angst, onbegrip én macht. Was aanvankelijk zijn klopjacht bedoeld om hem angst aan te jagen zodat hij zijn liefdevolle werk niet zou voortzetten, maar al gauw werd het een heksenjacht

Velen hebben hem trachtten te beschermen totdat één van ons hem, een discipel, hem verraadde. Bang om zijn eigen hachje. Wij trouwe volgelingen waren ontsteld dat één van ons het lef had onze ‘meester’ de rug toe te keren. Wij hebben dit nooit gesnapt. Uiteindelijk hebben wij hem, vanuit Liefde en Licht vergeven, maar wij broeders van Liefde snappen niet dat iemand zijn ware inborst van Liefde verloochend en tot zo’n laffe daad is gekomen. Jésus is een zeer pijnlijke dood gestorven. Heeft een heel pijnlijke dood tegemoet kunnen zien. Onze meester van Licht en Liefde heeft moeten lijden voor de mensheid. Hij diende anderen met zijn gaven en Liefde en heeft dit met zijn dood moeten bekopen. Wij, broeders van Licht en Liefde, zijn na het heengaan van onze meester van Liefde, diep bedroefd geweest en hebben hem tot in zijn dood gevolgd. Na onze dood zijn onze zielen hem trouw gebleven en nadat hij als herder van alle zielen aan zijn toegewezen taak begon, mocht hij een team rondom hem samenstellen. Uit zijn meest trouwe volgelingen heeft hij ons aangesteld. Sindsdien voeren wij in de zielenwereld onze taak in de Liefde en het Licht uit.

Wij wijzen taken toe aan zielen in de zielenwereld. Zielen die ‘klaar worden gestoomd’ om in de stof weder te keren. Oftewel geboren te worden. Of zielen uit de zielenwereld van een taak te voorzien. Wij kijken toe hoe hun zielen een taak uitvoeren. Alle taken worden onder onze supervisie uitgevoerd. Dit neemt niet weg dat wij gelijk zijn met alle andere zielen. Iedereen is één, gezien in het Licht en Liefde. Er bestaat geen hiërarchie hier en ook staat Jésus, als hoeder van alle zielen, gelijk met ons en alle andere zielen.
Wij willen dat jullie dit weten. Dat Jésus een boodschapper van Liefde in de oude tijd was en dat de tijd niet klaar was voor transformatie naar een planeet van Licht en Liefde conform de pijlers van onze dimensie.

Nu zijn vele boodschappers actief zodat het verspreidingsgebied, de liefdes radius, vele malen groter is. Wederom pogen we de mensheid een transformatie te laten ondergaan naar een nieuwe tijd vol met Licht en Liefde. Zodat jullie meer verbonden met elkaar gaan raken vanuit jullie liefdevolle harten en middels intuïtie en gevoel gaan communiceren. Dat taal overbodig is en jullie met jullie telepathische gaven tot onderlinge communicatie komen. En jullie intuïtievere aanpassingen (Irmgard:  onze aardse lichamen) middels intuïtie met elkaar verbonden raken. Tot een dimensie van Licht en Liefde. Zodat beide dimensies nog meer overlap gaan vertonen. Dat Licht en Liefde ook de pijlers gaan vormen van jullie dimensie. Dat is ons doel. Het zielspad van de gehele mensheid. Zover is het helaas nog niet. Tot deze tijd sturen wij boodschappers, zijn er boodschappers actief om de Liefde en het Licht te verspreiden zodat jullie allemaal geraakt worden en als lichtbaken fungeren.

Licht én Liefde dat is wat er zou moeten zijn. Altijd. Overal. In het hier en nu. In woord, daad en levenswijze. Door iedereen. Dat is wat wij wilden zeggen. Laat je raken door onze pijlen van Liefde. Dat is wat wij zouden willen.

Wij gaan nu in vrede en komen snel terug met een boodschap, lieve kinderen.

In Liefde opgeschreven door Irmgard

 

 

YOU MIGHT LIKE THIS TOO!