You’re okay! – Jij bent okay! (Lichtwerkers Nederland)


https://www.lichtwerkersnederland.nl/2018/05/18/jij-bent-okay-Irmgard-lichtwerkers-nederland/

Be who you are
It’s okay how you are
Let yourself flow
Do not block yourself anymore!
Join us for what we foresee
Remove the fears
Do your thing
And let everything come to you

What is meant for you comes on your way!
What is planned for you comes on your path!
What we foresee, you are going to live!
Especially when it concerns your unique soul
With its specific plan
The energetic imprint
Is our guideline for your earthly existence

We do not do more, than watching over
Performing
Maintaining
Soul plans and soul contracts
Nothing more, nothing less!
And if we say it is earthly and universal time
Then it’s time. But you know that time (as such) does not exist!

Be, believe and see!
Live, know and sow!
Sow your unique being, being a soul
In the world
Let others experience the Love
Which you carry in your soul
Do not quit anymore!

It’s okay!
You’re okay!
Give to others
In your ‘okayness’ and uniqueness
Which is why you are here
To serve others
Always for the other

You know. You know everything
Because we tell you
Listen carefully to your intuition
You can hear, feel and see us in the silence
Your ‘arsenal’ will increase
As soon as you meet yourself in the silence
Where you will meet us

Give!
Give to others!
Surrender!
Give, sow and plant!
Plant those seeds of Love
Live the Love!
So that you can sow a lot, plants
And others can harvest

You will become so much happier
As soon as you give your Love to others
But also if your soul is nourished by Love
Love is everything that is!
Not only for us, but also for you
Are you aware of that?
That Love is always the motivation?

You’re okay!
Feel yourself okay!
Take the mind off
With its limitations and judgments
Feel from your heart and soul
Then you know you’re OKAY
Especially as soon as you live the essence of yourself!

Love, Irmgard


JIJ BENT OKAY!!!

Ben wie je bent
Het is okay hoe je bent
Laat jezelf stromen
Blokkeer jezelf niet langer!
Ga mee met wat we voorzien
Haal de angsten eraf
Doe je ding
En laat alles tot je komen

Wat voor je bedoeld is, komt op je weg
Wat voor je gepland is, komt op je pad
Wat wij voorzien, ga je leven
Zeker als het jouw unieke ziel betreft
Met zijn specifieke plan
De energetische imprint
Is onze leidraad voor jouw aardse bestaan

Wij doen niet meer, dan toezien op
Het uitvoeren van
Het handhaven van
Zielsplannen en zielscontracten
Niets meer, niets minder
En als wij zeggen het is aardse en universele tijd
Dan is het tijd. Maar je weet dat tijd (als zodanig) niet bestaat!

Ben, geloof en zie!
Leef, weet en zaai!
Zaai jouw unieke zijn, als ziel zijnde
In de wereld
Laat anderen de Liefde ervaren
Die jij in jouw ziel meedraagt
Sluit je niet langer meer af!

Het is okay!
Jij bent okay!
Geef aan anderen
In jouw ‘okayness’ en uniciteit
Wat daarom ben je hier
Om anderen te dienen
Altijd voor de ander

Je weet. Je weet alles
Want wij vertellen het jou
Luister goed naar jouw intuïtie
In de stilte kan je ons horen, voelen en zien
Je ‘arsenaal’ zal toenemen
Zodra jij in de stilte jezelf ontmoet
Waarin je ook ons zal ontmoeten

Geef!
Geef aan anderen!
Geef je over!
Geef, zaai en plant!
Plant die zaden van Liefde
Leef de Liefde!
Zodat jij veel kan zaaien, planten
En anderen kunnen oogsten

Je zal zoveel happier worden
Zodra je aan anderen je Liefde geeft
Maar ook als jouw ziel gevoed wordt door Liefde
Liefde is namelijk alles wat is!
Niet alleen voor ons, maar ook voor jou
Ben je jezelf daar bewust van?
Dat Liefde altijd de drijfveer is?

Je bent okay!
Voel jezelf okay!
Haal de mind eraf
Met zijn limiteringen en oordelen
Voel vanuit je hart en ziel
Dan weet je dat jij OKAY bent
Helemaal zodra je de essentie van jezelf leeft!

Liefs, Irmgard

YOU MIGHT LIKE THIS TOO!