A project to make you aware of your own INTUITION. To start listening to your own intuitive leads. As voice of the heart & soul. Therefore you might follow your soul and align yourself with the universe. The universal energies…

Your intuitive leads of being are so worthy to be heard, to be recognized and to be followed. Your intuitive you knows! Always. As the first impression, by your inner feeling, is the most profound truthful feeling you can have. You can experience. As in the alignation with self, with your higher self, lies the alignation with the universe. The loving universal energies of the greater good.

You are so aligned with the universe but you hardly feel that (anymore). It is your higher self, the soul, who aligns you with the universal energies. When you decide to acknowledge and to follow your soul, to let you lead and to be guided by the soul and not by the mind (anymore) you align your mind, your humanly mind, behind the soul. From that moment on you are guided by the intuition. The intuitive leads of being. The most profound and universal amplified voice. This voice can only be heard and followed by your soul!

Never forget you are a soulful being! It is never too late to follow your intuitive leads. The universal guidance. As time doesn’t matter for your soul and for the universe. Your intuition is the highest alignment with self and the higher self of your humanly you wants to follow these leads. So once you start to feel that you have to rely upon your intuitive knowings, as said led by the universal energies, trust and surrender to this feelings. You will be helped on your universal path of the intuition by the universe itself.

Do not hesitate to follow what is best for you, what is best for soul and what is best for your humanly evolution and certainly what will happify your life. The intuition, as voice of the soul, knows your path, your purpose and it sure knows your uniqueness based on your natural born gifts. So reveal and unfold your uniqueness and start following your intuition. Intuition is worth living and makes you conscious about yourself, your soulfulness and you higher alignment with self. A beautiful path! Surrender, trust and start living your intuitive leads, the intuition. It’s a way of living!

Love, Irmgard❤️

INTUITION THE PROJECT©
By MY HAPPY SOUL

INTUITION THE PROJECTINTUITION THE PROJECT©. Een project om je bewust te maken van je eigen INTUÏTIE. Om te beginnen met luisteren naar je eigen intuïtieve leads. Als stem van hart & ziel. Daarom kan je je ziel volgen en jezelf afstemmen op het universum. De universele energieën …

Je intuïtieve aanleidingen zijn zo waardig om gehoord te worden, erkend te worden en gevolgd te worden. Je intuïtieve jij weet! Altijd. Omdat de eerste indruk, je innerlijke gevoel, het meest diepgaande waarheidsgetrouwe gevoel is dat je kunt hebben. Je kunt ervaren. Net als in de afstemming met het zelf, met je hogere zelf, ligt de afstemming met het universum. De liefdevolle universele energieën van het grotere goed.

Je bent zo uitgelijnd met het universum maar je voelt dat nauwelijks (meer). Het is je hogere zelf, de ziel, die je op één lijn brengt met de universele energieën. Wanneer je besluit je ziel te te erkennen en te volgen, je te laten leiden en geleid te worden door de ziel en niet (meer) door de geest, schaar je je geest, je menselijke geest, achter de ziel. Vanaf dat moment word je geleid door de intuïtie. De intuïtieve leads van het zijn. De meest diepgaande en universele versterkte stem. Deze stem kan alleen door je ziel worden gehoord en gevolgd!

Vergeet nooit dat je een soulful wezen bent! Het is nooit te laat om je intuïtieve leads te volgen. De universele begeleiding. Omdat tijd voor je ziel en voor het universum er niet toe doet. Je intuïtie is de hoogste afstemming met jezelf en het hogere zelf van je menselijke wil deze aanwijzingen volgen. Dus als je eenmaal begint te voelen dat je moet vertrouwen op je intuïtieve kennis, zoals gezegd geleid door de universele energieën, vertrouw dan op en geef je over aan deze gevoelens. Je wordt door het universum zelf op je universele pad van de intuïtie geholpen.

Aarzel niet om wat het beste voor je is te volgen, wat het beste is voor je ziel en wat het beste is voor jouw menselijke evolutie en zeker wat jouw leven zal gelukkig maken. De intuïtie, als stem van de ziel, kent je pad, je doel en kent zeker jouw uniekheid op basis van jouw natuurlijk geboren gaven. Dus onthul en ontvouw je uniekheid en begin je intuïtie te volgen. Intuïtie is het waard om geleefd te worden en maakt je bewust van jezelf, je soulfulness en je hogere afstemming met jezelf. Een prachtig pad! Geef je over, vertrouw en begin je intuïtieve leads, de intuïtie, te leven. Het is een manier van leven!

Liefs,
Irmgard❤️

INTUITION THE PROJECT©
By MY HAPPY SOUL

INTUITION THE PROJECT