Who doesn’t want to be a HAPPY SOUL? To be happy? To live the happiness? To do what makes your heart and soul sparkle…

But are you actually doing that? Take a good look at yourself and ask yourself whether you are really happy. Feel it! I do not mean superficial happiness. Or material happiness. No, true happiness that reaches into the depth of your soul and is lived on that level. That your essence is happy. That you are happy with yourself, you live your pureness and you use your authenticity to do what makes you HAPPY in life. That you sparkle inside and want to share this inner light as much as possible. That the uniqueness of your soul becomes your ‘life purpose’. You know yourself, you give yourself the respect, worthiness and Love that you ‘deserve’ and you are OKAY with yourself. Magnificent! Really! But are you living like that? Or are you walking along in the ‘earthly rat race’ and are you ready for a ‘wake-up call’ to shake you up? If you have answered in the affirmative, I especially invite you to look further on my site!

I am in training as a medium and because I have taken my wake-up call very seriously & managed to open my heart. Since then I follow my soul (my intuition knows the way) and that has brought me to writing, brought me mediumship and I am able to receive beautiful (Angel) channelings (through automatic writing). And you know what? My life takes surprising turns every time because I have taken on the challenge. Still. I managed to overcome my fears and dared to leave my comfort zone. Life only gets better. And more beautiful. The SUN is starting to shine! My inner sun. And good too. That is interesting anyway. I wish that for every soul.

Everyone should be HAPPY!

Doing what your heart and soul LOVE TO DO! DO WHAT THEY LOVE! I would like to share my happiness & positivism. I do this through my mediumship, the channelings that I receive, but also through my Facebook pages. To which I try to touch other souls through positivity, happiness, soulfulness and insights …

I really believe that you can become happier by living your soul! MAKE YOUR SOUL HAPPY!!! Because a happy soul blooms, shines & sparkles!

Love, Irmgard❤️Wie wil er nou geen HAPPY SOUL zijn? Gelukkig zijn? De happiness leven? Datgene doen wat je hart en ziel laat sprankelen…

Maar doe je dat eigenlijk wel? Kijk eens met een eerlijke blik naar jezelf en vraag je eens af of jij wel écht gelukkig bent. Voel het! Ik bedoel geen oppervlakkig geluk. Of materieel geluk. Nee, ware happiness die tot in de diepte van je ziel reikt en op dat niveau geleefd wordt. Dat je essentie blij is. Dat jij gelukkig met jezelf bent, je pure jij leeft en jouw authenticiteit aanwendt en inzet om datgene te doen in het leven wat jou HAPPY maakt. Dat je vanbinnen sprankelt en dit innerlijke lichtje (‘the sparkle’) zoveel mogelijk wil delen. Dat de uniciteit van jouw ziel je ‘levensdoel’ wordt. Je kent jezelf, je geeft jezelf het respect, de waardering en Liefde die je ‘verdient’ en je bent OKAY met jezelf. Práchtig! Echt waar! Maar leef je zo? Of loop je al slaapwandelend mee in de ‘aardse rat race’ en ben je toe aan een ‘wake-up call’ om je wakker te schudden? Als je bevestigend geantwoord hebt, nodig ik je vooral uit om op mijn site eens verder te bekijken!

Ik ben in opleiding als medium en heb, doordat ik mijn wake-up call zeer serieus heb genomen, mijn hart weten te openen. Sindsdien volg ik mijn ziel (mijn intuïtie weet de weg) en die heeft me aan het schrijven gezet, tot het mediumschap gebracht en ben ik staat prachtige (Angel) channelings te ontvangen (via automatisch schrift). En weet je? Mijn leven neemt elke keer weer verrassende wendingen omdat ik de uitdaging ben aangegaan! Nog steeds. Ik wist mijn angsten te overwinnen en durfde mijn comfortzone te verlaten. Het leven wordt alleen maar leuker. En mooier. De ZON is gaan schijnen! Mijn innerlijke zon. En goed ook. Dat is interessant toch. En dat wens ik elke ziel toe.

Iedereen zou HAPPY mogen zijn!

Datgene doen waar je hart en ziel bij liggen. WHAT YOU LOVE TO DO! TO DO WHAT YOU LOVE!!! Ik wil graag mijn happiness & positiviteit delen. Dat doe ik middels mijn mediumschap, de channelings die ik mag ontvangen maar ook door mijn Facebook pagina’s. Waarop ik middels positiviteit, de happiness, de soulfulness en inzichten andere zielen mag proberen te raken…

Ik geloof echt dat je gelukkig(er) kan worden door jouw soul te gaan leven. MAKE YOUR SOUL HAPPY!

Because a happy soul blooms, shines & sparkles!

Liefs, Irmgard❤️