Enflame your soul and purpose


Denk nooit dat jouw bestaan geen zin, nut of bijdrage heeft want dat is zeker wel het geval! Misschien realiseer je dat jezelf niet. We kunnen niet allemaal in het groter geheel iets neerzetten, op een podium, maar weet dat jouw aanwezigheid, jouw inzet hier op aarde zeker zin, een bijdrage heeft. Een taak heeft toegewezen. Het pad wat de ziel van jou verlangt te lopen. Maar ook als jij het pad van de ziel niet loopt of niet van plan bent te lopen maak je toch verschil. Het ligt weliswaar (nog) niet in één lijn met het divine plan maar ook jou zien we, horen jou en weten wat je doet. Het klinkt vreemd maar vanuit de dimensie van Licht en Liefde schijnt enkel Licht en Liefde. We willen dat jij vanuit jouw pure Licht en Liefde gaat schijnen.

Het hart weet de weg

Mocht jij je zielspad (nog) niet lopen dan zullen we alles eraan doen om jou te herinneren aan je oorspronkelijke plan, de blauwdruk, van de ziel. We doen dit vaak subtiel, maar zo lang jij de deur naar je hart niet openzet, -de plek waar je ziel zich nestelt en verblijft- , proberen we je te overtuigen tot het moment dat jij realiseert dat jij écht niet gelukkig bent op de wijze hoe jij je leven leeft. We zeggen écht niet dat jij je leven niet vanuit je ego, verstand of de ratio, mag lopen. Maar zodra jij je leven leidt vanuit een geopend hart wat de compassie, blijheid en vriendelijkheid leeft, wéét jij de weg naar jouw ziel. En het plan wat de ziel met je heeft. De soul wil niets liever, dat jij het pad van de ziel gaat lopen. Dat jij de ‘routekaart van de ziel’ als leidraad voor jouw leven gaat nemen. Het hart weet de weg. Weet altijd de weg. Zodra je vanuit je hart gaat leven, ga je vanuit gevoel leven. Vanuit je intuïtie. Intuïtie is zoiets moois. Het is de meest betrouwbare bron die je hebt. Jouw eigen waarheid. Een goed ontwikkelde intuïtie weet altijd wat je zou kunnen doen. Zie het als een drie-eenheid. Hart, intuïtie en ziel. Vanaf het moment dat jij met je je aardse aanpassing, het lichaam wat jou dit leven is aangemeten, deze drie-eenheid leeft, weet je wat de ziel van je verlangt en ga je de weg lopen die wij verlangen. Dit pad is niets anders dat jij je talenten, jouw specifieke kwaliteiten, jouw vaardigheden in gaat zetten. Zodat het jou, kind van Liefde en Licht, uiteindelijk gelukkiger zal maken. Want geleefd vanuit happiness zijn jullie meer in lijn met de Liefde en het Licht.

‘Werk aan de winkel’

Voordat je uit je hart kan leven, het pad van je ziel kan gaan bewandelen is er werk aan de winkel. Je zal jezelf onder de loep kunnen bezien. Want zolang jij niet weet wie je bent, wat jou talenten zijn, wat de essentie is van jouw wezen zal je jezelf niet ten volle kunnen leven. We bedoelen daarmee dat je niet kan leven wie jij daadwerkelijk bent. We nodigen je dan uit om jezelf in ogenschouw te nemen. We spiegelen je Zijn en met de bedoeling dat jij leert wie je in feite bent. Wat je hier op aarde komt doen, wat jouw bijdrage is aan het groter geheel. Want dat is uiteindelijk de essentie van jullie levens op aarde. Wat jij neer gaat zetten voor het grotere geheel. Dan komen we weer bij het begin van ons verhaal. Alles wat je doet maakt verschil. Je wordt ook gezien door ons en niet vergeten. We doen alles om jou gelukkig te maken. Soms lukt dat niet. Dan blijft jullie aardse leven jullie pijn, verdriet en problemen geven. Dat is niet onze bedoeling. Maar zie het in het groter geheel. De aarde is als een grote leerschool voor de ziel. Deze ‘leerschool’ is erop gericht jullie ziel zoveel mogelijk te leren. Ook na jullie heengaan evolueert de ziel verder. De ziel evolueert zichzelf tijdens jullie levens maar ook in de zielenwereld. Van belang is dus dat de ziel, tijdens jullie aardse levens, evolueert. De beste ‘methode’ is dat jullie vanuit jullie harten gaan leven. Vanuit het hart geleefd, geeft namelijk de ziel -jouw unieke soul- de ruimte, de aandacht en Liefde om zich verder te evolueren. Te ontwikkelen. Dit ligt dus vast in de blauwprint van jullie ziel. Zie dit als het plan waarop jouw zielsleven staat uitgestippeld. In grote lijnen. We leggen geen details vast. Het gaat namelijk niet om de uiteindelijke bestemming, het doel op zich, maar het pad wat jij loopt, hoe je dit loopt en de wijze waarop jij met aardse zaken omgaat.

Synchroniciteiten

Zodra jij het pad van de ziel gaat lopen, zullen wij alsmede meer zielen (uit de zielenwereld) je intensiever gaan begeleiden. Je krijgt kansen aangeboden, toevallen (synchroniciteiten) komen op je weg en de mensen die je pad kruisen zijn vaak geen toevallige ontmoetingen. Vanuit de dimensie Liefde en Licht kunnen we wel veel, doch niet alles. Echter zodra jij je pad van de ziel gaat lopen, wat de ziel van je verlangt en je divine plan vorm gaat geven zal de ‘begeleiding’ geïntensiveerd worden. Omdat het enige aardse doel is om jouw specifieke ziel verder te evolueren. Hetgeen in overeenstemming is met het plan wat vanuit de dimensie van Licht en Liefde aan je toegekend is. Het belang van het ontwikkelen van zielen is hierin gelegen. Het evolueren op de zielenladder is het grootse doel. Hoe hoger jij als aardse ziel, die is heengegaan, instroomt op de zielenladder hoe meer Licht en Liefde jouw ziel in zich heeft. Het uiteindelijke doel is de verlichting. Dat jouw ziel één is met het Licht en Liefde van onze dimensie. Puurder en zuiverder bestaat niet. Jouw evolutie zit er dan op en je ziel hoeft nimmer meer terug naar de aardse leerschool en ook hier ben je uit geëvolueerd. Je taak van Liefde zit erop. Dat is de bedoeling van het geheel. Daarom is het zo belangrijk dat jullie met zijn allen jullie zielspaden gaan lopen. Om jezelf in Liefde neer te zetten in het Licht wat je bent. Zodat jij op jouw manier, met jouw specifieke eigenheid, vaardigheden en capaciteiten het groter geheel gaat dienen en uiteindelijk ook jouw ziel zult dienen. Je zal zoveel meer happy zijn. Blijer, vrolijker, gelukkiger nu je jouw zielspad loopt! Niet dat je dan geen moeilijkheden, problemen of struggles zal ervaren maar het zal toch anders zijn. Omdat de wijze waarop jij in het leven staat, de manier waarop jij je leven leidt, veranderd is. Vanuit een hart wat geopend is, lééf je gewoon anders. En ga je dienovereenkomstig op een andere wijze met levensperikelen, zaken en problemen om.

De essentie van jezelf kennen

Waarom is dit zo belangrijk? Je ziel. De essentie van jezelf kennen? Talenten inzetten voor het groter geheel? Dat komt dat we jullie voor aan het bereiden zijn op de vierde dimensie. Qua aardse tijd duurt dit nog even maar wij, en alle lichtwerkers (de werkers op aarde die vanuit de dimensie van Licht en liefde de zielstaak hebben gekregen jullie mensen te bewegen uit je hart te gaan leven, vanuit Liefde en krachtens het plan wat de ziel van jullie verlangt. Ze strooien als het ware met (woorden en daden) van Liefde) tezamen bereiden jullie voor op de vierde dimensie. De nieuwe tijd. De tijd waarin de Liefde zal floreren. Waarin jullie vanuit jullie, geopende, harten zullen gaan leven. Waarin intuïtie, telepathie en Liefde de taal zal zijn. Woorden zijn overbodig en alle naties spreken dezelfde taal: de taal van de Liefde. Middels de intuïtie. Vanuit harten zullen jullie verbonden zijn. Liefde verbindt. Liefde verbindt universeel. Zoals vrede begint in jullie eigen harten zal het jullie niet verbazen dat vrede de verbindende factor is. Liefde en Licht, de pijlers van onze dimensie, zullen dan eveneens de pijlers zijn van jullie dimensie. Zodat jullie universeel kunnen evolueren. Dit is het grote universele plan van de aarde. Het klinkt allemaal mijlenver en lichtjaren ver van jullie af maar dat lijkt zo. Onze dimensie leeft naast, tussen en bij jullie. We zijn helemaal niet ver weg. We staan wel qua energie ver van de aarde af maar dat is omdat wij op een hogere frequentie resoneren dan jullie. Wij zijn er altijd om te helpen. Maar omdat we energetisch verder van de aardse zaken af staan is het van belang om zo duidelijk en specifiek mogelijk hulp te vragen. Want dan weten we waarmee we jullie kunnen helpen. We komen met nog meer boodschappen zodat onze dimensie duidelijk voor jullie wordt. Uitleggen dat onze dimensies zo nauw verweven zijn en dat vanuit de dimensie van Liefde en Licht nooit iets te vrezen valt. Alles is namelijk Liefde en Licht hier. Leef vanuit jullie harten! Het zal jullie zoveel meer brengen!

Liefs, Irmgard

YOU MIGHT LIKE THIS TOO!