Empower je hart!

Empowerment is alles! Vanuit je hart gevoeld, geleefd en neergezet. Het hart is zoiets prachtigs! Behalve dat het de motor is van je Zijn is het hart de zetel van je liefdevolle ziel. De ziel is niets anders dan de energetische bewustzijnsvorm die jouw aardse lichaam, de aanpassing, verbindt met zijn tijdelijke aardse omhulsel. Je ‘homie’, het huis waarin je ziel huisvest. De hele essentie van je Zijn, de kern van wie je in feite bent, is gelegen in de ziel. De essentie van jouzelf, als kind van Liefde en licht, kan je daarin (terug)vinden. Zodra je ziel, vanuit de zielenwereld, in de (aardse) stof wordt gezet, krijg je vanuit deze dimensie, de dimensie van Liefde en Licht, een taak toebedeeld. Welke je tijdens je aardse reis mag gaan leven. Althans dat is de bedoeling. Je wordt geboren met een blauwdruk van de ziel, een soort routekaart waarin de kaders van jouw leven staan uitgestippeld. Het meest prachtige is dat je, met deze kaart in de hand, je leven vanuit het hart en de ziel leidt. Want de ziel die wíl zich altijd doen leven. De taak van de ziel, voor de dimensie van Liefde en Licht, is gelegen dat deze zich verder evolueert gezien in het licht van de twee pijlers van deze dimensie, te weten Liefde en Licht. Hoe meer jouw ziel in lijn is met het Liefde en Licht van deze meeste liefdevolle dimensie die er in ons universum bestaat, spreek je van een meer pure en zuivere ziel.

Velen zijn de verbinding met zichzelf verloren, in de aardse ratrace van alledag. We leven veelal vanuit ons ego, de ratio of het verstand. Het ego heeft niets met gevoels- en zielszaken! De mind heeft vaak negatieve emoties zoals angst, verdriet en boosheid. Terwijl middels het hart daarentegen positieve emoties geleefd worden zoals happiness, vreugde en vrolijkheid! Het ego limiteert ons met zijn angsten. Vanuit de pijnen en verdriet, onzekerheden en/of een gebrek aan zelfvertrouwen durven we vaak de stukken niet aan te gaan die eigenlijk wel bedoeld zijn om te leven. Vanuit je ziel. Je kan je afvragen dat is allemaal heel mooi maar hoe kom ik erachter wat de ziel voor mij en mijn leven in petto heeft? Daar kan ik heel kort zijn, zolang je vanuit de mind, het ego leeft, zal je daar niet achter komen. Want innerlijk weten, weten wat de ziel van je verlangt, kan je enkel voelen en intuïtief weten vanuit een geopend hart. Zodra je uit je hart gaat leven, veelal word je door het leven zelf, zeg maar door het universum, door alle levensperikelen die je tot dusver gepresenteerd kreeg in de vorm van pijnstukken op je ziel zodanig gemanoeuvreerd dat de enigste keuze die overblijft is dat jij middels je geopende hart gaat leven! De deur tot je hart is opengezet maar wat dan? In de bedding van de kamers van je hart huisvest je wonderschone ziel. De ziel en het hart spreken tot je. Altijd! Deze geruisloze stem kan je enkel horen doordat je goed luistert en voelt vanuit je hart. De intuïtie, de stem zonder woorden, is de meest waarheidsgetrouwe stem die je hebt. En iedereen heeft deze van nature bij zich! Hoe mooi is dat?

Zodra je naar je hart en ziel gaat luisteren, zal het plan van de ziel zich naar je ontvouwen. Want mits jij open staat tot zelfreflectie zal je steeds meer de essentie van je zijn kunnen aanschouwen en weet je wat je sterke en zwakke kanten zijn. Jij als mens waarin alle dualiteiten zijn verenigd. We hebben allemaal van nature talenten, kwaliteiten en capaciteiten meegekregen. Ook deze liggen in het plan van de ziel verankerd! Deze talenten zijn bedoeld dat je deze gaat léven. Sterker nog dat jij voelt wat je dromen zijn, dat je deze na gaat jagen en je dromen én je talent gáát leven. Vormgeven. Neerzetten. Want het is de bedoeling om je ziel tijdens je tijdelijke aardse reis, in het kader van het licht en de Liefde, verder te laten evolueren. Zodat jouw ziel dadelijk als deze niet meer in de stof is (na je heengaan) op de zielenladder, in dimensie van Liefde en Licht -zielenwereld-, een treetje hoger mag komen. Met als ultieme doel de hoogste trede van deze ‘zielenwereldse’ ladder te behalen. Zodat jouw ziel één is met het pure Licht en de pure Liefde van de dimensie van Liefde en Licht! Dat is toch geweldig. Dan wordt er van verlichting gesproken. Je ziel hoeft dan nimmer taak meer te vervullen niet in de stof (tijdens een (nieuw) aards leven) of uit de stof (in de zielenwereld). Zeker, ook vele zielen in de zielenwereld hebben een taak! Velen zielen, lichtwezens, staan je dagelijks bij om jullie aardse levens te vereenvoudigen, van Licht en Liefde te voorzien.

Je talenten inzetten, dromen najagen doe je niet enkel om je ziel te leven en deze te laten evolueren. Zodra je namelijk je zielspad gaat lopen, het pad wat de ziel verlangt dat je tijdens je aardse leven gaat bewandelen, zal je als mens vele malen gelukkiger zijn. Meer energie hebben, vreugdevoller en happier in het leven staan! Je zal bovendien merken dat je happy soul mooie zaken aan gaat trekken, zogenaamde toevalligheden. Ook wel synchroniciteiten genoemd. Want zo lang jij je zielspad loopt, ben je in lijn oftewel loop je synchroon met wat het universum (de dimensie van Liefde en Licht) van je verlangt! Dat is toch geweldig. Ontvang de universele cadeautjes maar in dankbaarheid. Kansen, mogelijkheden toevallige ontmoetingen die je verder op weg helpen. Name it en het komt tot je! Maar je moet niet gaan zitten afwachten dat het tot je komt. Dat het je in de schoot geworpen wordt. Zo werkt het universum helaas niet. Je mag er zelf ook wel wat voor doen!

Naast dat je zelf meer happiness in je leven geniet, dien je met jou geleefde talent(en) en droom (dromen) ook nog het grotere geheel. Het universele geheel. Ook wel het grotere goed genoemd. Het universele geheel. Doordat jij doet wat je graag doet (you do what you love to do!) verspreid je met je sprankelende, ontvlamde hart de Liefde. Jazeker, de Liefde! Want doordat jij de levenssparkle hebt, voelt en lééft, gaat jouw innerlijke Licht harder ontbranden. Deze Liefde is als voeding voor je ziel en de ziel, op haar beurt, genereert weer meer Liefde. Je actieradius van je Liefde wordt groter en je strooit als het ware met (onzichtbare) bloemen van Liefde. Je zaait bloemen van Liefde!!! Zodat anderen deze op hun beurt weer kunnen plukken. Teneinde dat deze bloemen van Liefde in hun eigen hart geplant worden zodat de zaadjes van Liefde in hun ziel kunnen ontkiemen.
Des te meer harten er geopend zijn, hoe meer bloemen er gezaaid kunnen worden. Zodat Liefde dadelijk booming is. Want Liefde verbroedert en verzustert. Zie Liefde als een druppel die op het wateroppervlak valt. Het verspreidt zich verder. Alle druppels tezamen vullen rivieren en rivieren vullen oceanen! Hoe mooi is dat oceanen van Liefde!!!

En dan kom ik op het universele plan. Als oceanen gevuld zijn met Liefde en wij allen vanuit onze geopende harten onze zielen leven, kunnen we middels de intuïtie communiceren. Woorden zijn dan overbodig want we spreken dan allemaal ‘the Love language’! Deze taal van de Liefde is de mooiste taal die er is! Zover is het helaas nog niet. De transformatie is in gang gezet. Ik heb het dan over de overgang naar de vierde dimensie.
Okay, de vierde dimensie. Zijn er al niet genoeg dimensies dan? Ontelbare, is het antwoord. Alleen al in dit universum gezien. De bedoeling is dat ónze dimensie in de toekomst gebouwd zal zijn op twee pijlers: Liefde en Licht. Net zoals de dimensie van Liefde en Licht. Daar gaat het heen. De voorbereiding op deze transformatie is thans in volle gang. Vele lichtwerkers zijn actief om onze dimensie voor te bereiden op deze overgang naar het Licht en de Liefde. Daarom is het zo van belang om uit onze harten te leven! Met als doel het Licht en Liefde in onze levens binnen te laten en middels de intuïtie onze levens te leiden! In ons dagelijks leven! En niet ons langer te laten leiden door het ego met zijn beperkende, vervelende en negatieve emoties. Ik heb voor happiness, vreugde en het vormgeven van mijn dromen gekozen! Alsmede het inzetten van mijn talenten voor het grotere geheel, Liefde en Licht. Veel Liefde en Licht. Ik voel me vrijer, heb meer happiness in mijn leventje en voel de Liefde. En het Licht. Heel veel Licht! Dus empower net als ik je hart en kies voor een happier soul en leven!

Empowered groetjes, Irmgard


 

YOU MIGHT LIKE THIS TOO!