Een pure ziel is vol Liefde en Licht

Hierbij een deel van de boodschap die ik ontving. Dit is niet de gehele boodschap. Een gedeelte zal, om privacy redenen, niet op deze website geplaatst worden.

Zielenbroeders: Jouw ziel wil verder, zich ontwikkelen. Evolueren. Jouw ziel heeft ‘expansiedrift’. Hij wil dat jij je gaat neerzetten met al je Liefde die je in je hebt. Zodat de ander door jouw Liefde geraakt gaat worden. In zijn bron. In zijn wezen. En je weet waarvoor: harten te gaan openen, dromen na te gaan jagen zodat zielspaden gelopen gaan worden.
We kunnen niet genoeg benadrukken dat dát zo essentieel is. Zo wezenlijk. Dat is het primaire doel van de ziel op aarde. Middels het volgen van het zielspad zichzelf verder evolueren. Teneinde spirituele helderheid te verkrijgen. Met als hoogste doel universele Liefde en Licht. Zuiverheid middels puurheid.
Een pure ziel is zuiver en vol van Liefde en Licht. De staat van verlichting van de ziel wil niets anders zeggen dan de eenwording van de ziel met Liefde en Licht. Liefde en Licht zijn in onze dimensie de pijlers waarop deze dimensie gestoeld is. Wij handelen enkel uit Liefde en Licht. Uit Liefde voor de mensheid. Uit Liefde voor alles wat is, leeft, groeit en beweegt. Tot in de uithoeken van het universum toe.

Onze dimensies zijn zo nauw verweven dat de overlap groot is. We ‘leven’ naast en bij jullie. Vanuit onze Liefde en Licht proberen we jullie te helpen, begeleiden op jullie levenspaden. Iedereen, zonder enige uitzondering. Met restrictie hierop dat jullie wel ontvankelijk zijn voor onze ‘helpende handen’. Onze hulp. Zodra jullie je zielspaden gaan lopen, wordt de begeleiding, ondersteuning intensiever. Omdat we willen dat de ziel zich verder evolueert. Wij helpen met toevalligheden, synchroniciteiten, ontmoetingen, kansen en mogelijkheden. Zodra jullie besluiten, ja lieve kinderen het is en blijft een keuze, jullie zielspaden te gaan lopen. Wij zullen alles doen om jou op jouw pad te helpen, te ‘dragen’ en zoveel mogelijk het pad te effenen zodat jij zoveel mogelijk hobbelvrij, probleemloos aan jouw zielsontwikkeling kan werken. In Licht en Liefde.

Wij uit de dimensie Licht en Liefde weten waarheen jouw pad gaat. Het doel kan wisselen, de bestemming ook. Het allerbelangrijkste is dat jij jouw specifieke zielspad loopt. Niet meer, niet minder. De weg is belangrijk en het doel meandert mee met jouw weg. Het eindpunt is geen eindpunt, het is een open einde. Een bestemming die zich aan het gekozen pad aanpast, steeds weer. Jouw zielengroei is essentieel tijdens jouw zielsweg. De rest is tamelijk ‘irrelevant’. Wij, broeders van Liefde en Licht, houden jouw ontwikkeling nauwlettend in de gaten. Dat is onze taak. Wij bedelen jouw (ongeboren) ziel een taak toe en zien toe hoe de uitvoering plaatsvindt. Zodra jouw ziel een (weder)geboorte heeft meegemaakt, wordt deze ‘klaargestoomd’ zijn zielspad te gaan lopen. Soms eerder in je leven of soms wat later in je leven. Als je goed luistert naar je innerlijke stem, je hart dan wel je intuïtie dan weet je en voel je wanneer jouw ziel zijn specifieke weg gaat lopen. Mocht jouw ziel niet in de stof worden gezet (geboren worden) dan heeft deze ziel in de zielenwereld een taak te verrichten. Dit kunnen uiteenlopende taken zijn zoals nieuwe zielen begeleiden tijdens hun levensweg. Aan een ziel kunnen vele taken worden toegewezen. Afhankelijk van jouw instroom op de zielenladder, de ladder van Liefde en Licht, krijgt een ziel een taak toegewezen. Hoe hoger jouw ziel is ingestroomd op ‘onze’ zielenladder hoe meer jouw taak met (nog meer) Liefde en Licht ‘doorspekt’ is. Alle taken zijn even waardevol. Er is wat dat betreft geen onderscheid. Maar een ziel kan wel meer affiniteit met één taak hebben dan een andere. Je kan je, met je ziel, vrijwillig voor een taak opgeven maar meestal delen wij de taken uit en niemand anders.
Ik:  Wat is de taak van Jésus?
Jésus is de bron van Liefde en Licht. Jullie noemen hem soms God maar dat is niet juist. God is in onze dimensie de ‘belichaming’ van de puurste en meest zuivere vorm van Liefde. Van energie. Jésus is de herder van alle zielen tezamen. De zielen die in de zielenwereld verblijven maar ook de zielen die op jullie planeet verblijven.
Ik: Zullen we morgen verdergaan? Ik ben zo moe dat ik in slaap val.
Zielenbroeders: Is goed hoor lieve kind. We zullen morgen de uitleg hervatten. Fijn dat je het aangeeft. Morgen meer. Wij gaan nu in vrede en weldra komen we terug met meer uitleg.

In Liefde opgeschreven door Irmgard

 

 

YOU MIGHT LIKE THIS TOO!