Cupid (???) meets me…


I received this channeling in Dutch. I tried to translate these words as adequately as possible!


While I am lying in bed, I see a little angel sitting on my couch in the living room… He is half undressed, has large transparent, whitish wings and has a kind of white cloth draped around his hips (little bit Greek style). He comes to my bed and says the following …

It is starting in the here and now. You are going to be embraced in Love and how!
Can it be concrete? (I thought I would ask it before I get yet another repetition!)
I can tell you what I can say!

Love is all. You know that. A building block for, of, many dimensions. Love is all-embracing beautiful! Love, pure Love, must always be lived. Especially when soul plans and soul contact are involved. Surrender to Love! To your loving Being. Open your heart, let the Love come in, flow and fill your heart with all loving sweetness.

Because Love is sweet!
Love is soft!
Love is tender!
Love is not compelling!
Love is like Love may be!
Love is not predominant, compulsive or controlling!
Love is certainly not compelling!

You have all the loving aspects of Love in your home. Have your heart and soul in the house. What is it to keep your heart and soul (further) open so that the loving rays, warmth and glow of Love, eternal Love in your case, can warm, massage and fill your heart:

– In the warmth of Love.
– In the sweetness of Love.
– In the tenderness of Love.

Because Love is, dear *, everything that is. The sweetest, the very finest sweetness there is. And I wanted to tell you that. That you may wrap yourself with Love, cherish in Love to enlarge your loving range of action of your soul. Because sobriety does not live! Does not give Love! And there it may go on a larger scale. Together with others and you know that. You know that too well!

It does not matter who I am. Raphael? Cupid? It’s about my message. That is what counts!

Love is all that is!
Love is all that should be!
Let yourself be touched by Love as you touch others through Love !!!

Love, Irmgard💗


Terwijl ik nog op bed lig, zie ik een kleine engel op mijn bank in de huiskamer zitten… Hij is half ontkleed, heeft grote transparante, witachtige vleugels en heeft een soort witte doek om zijn heupen gedrapeerd (beetje Griekse stijl). Hij komt naar mijn bed gelopen en zegt het volgende…

Het gaat beginnen in het hier en nu. Je gaat omarmd worden in Liefde en hoe!
Kan het concreet? (Ik dacht ik vraag het maar voordat ik de zoveelste herhaling krijg!😳😵)
Ik mag je zeggen wat ik mag zeggen!

Liefde is alles. Dat weet je. Een bouwsteen voor, van, vele dimensies. Liefde is allesomvattend mooi! Liefde, pure Liefde, dient altijd geleefd te worden. Zeker als daar zielsplannen en een zielencontact mee gemoeid zijn. Geef je maar over aan Liefde! Aan je liefdevolle Zijn. Open je hart, laat de Liefde binnenkomen, stromen en zich, je hart, vullen met alle liefdevolle zoetheid.

Want Liefde is zoet!
Liefde is zacht!
Liefde is teder!
Liefde is niet dwingend!
Liefde is zoals Liefde mag zijn!
Liefde is niet overheersend, compulsief of controlerend!
Liefde is beslist niet dwingend!

Alle liefdevolle aspecten van Liefde heb je in huis. Hebben je hart en ziel in huis. Wat let je om je hart en ziel (verder) open te zetten zodat de liefdevolle stralen, warmte en gloed van Liefde, eeuwige Liefde in jouw geval, je hart verder kan verwarmen, masseren en vullen:

– In de warmte van Liefde.
– In de zoetheid van Liefde.
– In de tederheid van Liefde.

Want Liefde is, lieve *, alles wat is. De allerliefste, de allerfijnste zoetheid die er is. En dat wilde ik je even zeggen. Dat je je mag omhullen met Liefde, wentelen in Liefde om jouw liefdevolle actieradius van jouw ziel te kunnen vergroten. Want schraalheid doet niet leven! Doet geen Liefde geven! En daar mag het op grotere schaal heen. Samen met anderen en dat weet je. Dat weet je maar al te goed!

Het maakt niet uit wie ik ben! Raphael? Cupido? Het gaat om mijn boodschap. Dat is wat telt!

Liefde is alles wat is!
Liefde is alles wat zou mogen zijn!
Laat je raken door Liefde zoals jij anderen raakt door Liefde!!!

Liefs, Irmgard💗


 

YOU MIGHT LIKE THIS TOO!