SOUL CONNECTIONS / MY HAPPY SOUL – SPIRIT ART
PRIVACY POLICY


Als jij iets in de SOUL CONNECTIONS / MY HAPPY SOUL – SPIRIT ART webshop bestelt, dan heeft SOUL CONNECTIONS / MY HAPPY SOUL – SPIRIT ART bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Hiervoor verzamelt SOUL CONNECTIONS / MY HAPPY SOUL – SPIRIT ART je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met SOUL CONNECTIONS / MY HAPPY SOUL – SPIRIT ART hebt gesloten. SOUL CONNECTIONS / MY HAPPY SOUL – SPIRIT ART bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op grond van de wet moeten de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaard worden. SOUL CONNECTIONS / MY HAPPY SOUL – SPIRIT ART is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

SOUL CONNECTIONS
Irmgard Daanen

Email: soulconnections-thewaytomyheartandsoul@hotmail.com
Tel. +31 611098755
KvK: 80186904


Delen van persoonsgegevens met derden

SOUL CONNECTIONS / MY HAPPY SOUL – SPIRIT ART verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies of vergelijkbare technieken

SOUL CONNECTIONS / MY HAPPY SOUL – SPIRIT ART gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SOUL CONNECTIONS / MY HAPPY SOUL – SPIRIT ART en heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij SOUL CONNECTIONS / MY HAPPY SOUL – SPIRIT ART een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het bovenstaande email adres.


Hoe MY HAPPY SOUL  jouw persoonsgegevens beveiligd

SOUL CONNECTIONS / MY HAPPY SOUL – SPIRIT ART neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van ongeoorloofd gebruik, neem dan contact op met SOUL CONNECTIONS / MY HAPPY SOUL – SPIRIT ART of via het bovenstaande email adres.

SOUL CONNECTIONS / MY HAPPY SOUL – SPIRIT ART heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: derden hebben geen inzage in jouw verstrekte gegevens en SOUL CONNECTIONS / MY HAPPY SOUL – SPIRIT ART verstuurt jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk (TLS (voorheen SSL)).

Irmgard Daanen