Because “the silver cord” what connects me with the universe is rather thick, I am able to receive texts (words of love).

Through channeling (automatic writing). This can be unexpected in the middle of the night or just when I sit in silence. In the stillness of my being. They know no time in the Spirit World & the universe , only eternity, and they always have something beautiful to tell, to explain or to share. As messengers of Love!

Since I made agreements about this, I usually receive my channelings in the morning. I do not actually have to meditate for it. However, because my focus (the attunement & the intention to the Spirit World or the universe. In alignment with other dimensions) after a (morning) meditation (a sit in my own power – moment) is greater and the intuning deeper I am, after the meditation, able to receive the texts with even more purity. Actually my frequency is higher and the more closeby the source, the more I may receive the words in purity.

The reception is as follow. With an intuning (attunement with the Spirit World or the universe in a full energetic flow) I focus on my inner light in silence and concentrate myself on my breathing. Meanwhile I switch of my thoughts (mind) and I am as passive as possible. I sit behind my laptop or I take noteblock with pencil and the words just flow into me. As my minds takes over the words are no longer pure. And purity for everything! My fingers type thoughtlessly on the keyboard or the words flow right on the paper. Through automatic writing the texts are created. But most times the short lines just flow into my head or the universal contact asks me friendly to write something down.

I take the words one by one. Sometimes it is possible that I do not receive (feel) well. Or misunderstand the word. My ‘translation’ is not correct at such a moment. Shortly, not pure! Then I go back to the focus (the focus of attunement) and ask my universal contact to ‘say’ the word again. Then I feel again and then the correct word flows through.

The words keep coming the more and the more. The amount is enormous. Nevertheless I have to find the balance in my life, the channelings, my mediamicity and the intensive contact I have with the Spirit World and the universe. I have to carry it out on earth. For the other. This is an process and I can say now that I can control this. Serving others but to a certain extent. I do what I can, I can what I do…

Love, Irmgard❤️


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is The-enchanted-life-of-being-is-the-one-you-are-able-to-see-with-the-eye-of-your-inner-self.png

Doordat “het zilveren koord” waarmee ik met the universe verbonden ben tamelijk dik is, ben ik in staat teksten (woorden van liefde) te ontvangen. Middels channeling (automatisch schrift).

Dit kan onverwacht zijn, midden in de nacht of gewoon als ik ervoor ga zitten. Ze kennen geen tijd in the Spirit World & the universe, enkel de eeuwigheid, en ze hebben altijd wel wat moois te vertellen, uit te leggen of te delen. Als messengers of Love!

Sinds ik daarover ‘afspraken’ gemaakt heb, ontvang ik mijn channelings meestal in de ochtend. Ik hoef er eigenlijk nooit voor te mediteren. Echter omdat mijn focus (de intuning op en de intentie naar the Spirit World dan wel the universe. De afstemming met andere dimensies dus) na een (ochtend)meditatie groter (a sit in my power – moment) is en de intuning dieper ben ik, na een meditatie, in staat de teksten met nog meer zuiverheid te ontvangen. Mijn frequentie is dan nog hoger en hoe dichterbij de bron hoe meer de woorden in zuiverheid door mij worden ontvangen.

Het ontvangst is als volgt. Met een intuning (afstemming op the Spirit World dan wel the universe in een volledige energetische doorstroming) focus ik op mijn innerlijke licht in stilte, concentreer me op mijn ademhaling en schakel mijn gedachten (mind) uit en ben zo passief als mogelijk. Ik zit of achter mijn laptop of ik neem een blocnote en een pen, en de woorden vloeien gewoon in me. Zodra mijn gedachten het overnemen dan zijn de woorden niet meer zuiver! En zuiverheid voor alles! Mijn vingers typen gedachteloos op het toetsenbord of de woorden vloeien zo op het papier. Via automatisch schrift komen zo de teksten tot stand. Maar vaak komen de korte zinnen zo tot me of het universele ziel contact vraagt me vriendelijk om wat op te schrijven…

Ik neem één op één de woorden over. Soms kan het zijn dat ik niet goed ontvang (voel). Of het woord verkeerd versta. Mijn ‘vertaling’ is op zo’n moment niet juist. Kortom, niet zuiver! Dan ga ik terug naar de focus (de focus van intuning) en vraag of ze het woord nog eens willen ‘zeggen’. Dan voel ik opnieuw en dan vloeit het correcte woord door.

De woorden blijven steeds meer komen. De hoeveelheid is enorm. Niettemin moet ik de balans in mijn leven tussen de channelings, mijn mediamiciteit (paranormaliteit) en het intensieve contact dat ik heb met the Spirit World en the universe, vinden. Want hier op aarde mag ik het neerzetten. Voor de ander. Dienstbaar aan anderen maar tot op zekere hoogte. Dit is een proces en ik kan nu zeggen dat ik het odner controle heb. I do what I can, I can what I do…

Liefs, Irmgard💗


In the evoking stillness…
You can actually hear
The universe whisper to you
The loving sweet words

Their knowledge, wisdom
And library of soul truth
Isn’t it quite remarkable
That your soul blossoms

Only in the realization
That is an infinite wellspring
Of universal wisdom to discover
Once you silenced your humanly mind?

Love, Irmgard💗