Celebrate life! – Vier het leven!


Lets CELEBRATE life!!!
Harsh times are over
The storms are over
Everything is unfolded
The path(s) are clear
I signed up to life
To live fully and feel ALIVE!!!
Nothing could break me
On the contrary!
It strengthened my power
It increased my confidence
My life wasn’t meant
To break me
All the issues
I had to cope with
Were meant to be
To learn and to evolve
On the path of life
Towards the path of the soul
Isn’t it great that you
Can learn? On the earth school?
You are heading for
To live your highest soul potential
How it is supposed to be
From the start
Do not think
Never doubt
The universe does not Love you
Didn’t Love you…
All what you had to learn
Is for the greater good
To serve
To serve to the bigger plan
To sow flowers of Love
So that others can take them
To spread with Love
So that others can implement
This Love into their souls
CELEBRATE life, dear child!
Harsh times are over
Your (soul) Love is on his way
Just trust! TRUST
That is all we ask
That is all we seek
For you
In great surrender
You will continue your path
The path of the soul
TRUST! CELEBRATE and ENJOY!!!

Irmgard


VIER HET LEVEN!

Laten we het leven VIEREN!!!
Zware tijden zijn voorbij
De stormen zijn voorbij
Alles is ontvouwd
Het pad / de paden zijn duidelijk
Ik heb me aangemeld voor het leven
Om volledig leven en me LEVEND te voelen!!!
Niets kon me breken
Integendeel!
Het versterkte mijn kracht
Het verhoogde mijn zelfvertrouwen
Mijn leven was niet bedoeld
Om me te breken
Alle problemen
Moest ik het hoofd bieden
Het moest zo zijn
Te leren en te evolueren
Op het pad van het leven
Op weg naar het pad van de ziel
Is het niet geweldig dat jij
Kan leren? Op de aarde school?
Je bent op weg
Om je hoogste zielspotentieel te leven
Hoe het hoort te zijn
Vanaf het begin
Denk niet
Twijfel nooit
Het universum niet van je houdt
Niet van je hield…
Alles wat je moest leren
Is voor het grotere goed
Te dienen
Om te dienen voor het grotere plan
Om bloemen van Liefde zaaien
Zodat anderen ze kunnen pakken
Om Liefde te verspreiden
Zodat anderen deze Liefde
In hun ziel kunnen implementeren
VIER HET LEVEN, lieve kind!
Zware tijden zijn voorbij
Je (ziels) Liefde is onderweg
Vertrouw gewoon! VERTROUWEN
Dat is alles wat we vragen
Dat is alles wat we zoeken
Voor jou
In grote overgave
Je zal je weg vervolgen
Het pad van de ziel
VERTROUWEN! VIER EN GENIET!!!

Irmgard


 

YOU MIGHT LIKE THIS TOO!