Bloemen van Liefde / In het Licht van onze dimensie – Lichtwerkers Nederland

https://www.lichtwerkersnederland.nl/2018/02/27/in-het-licht-van-onze-dimensie-Irmgard-lichtwerkers-nederland/

Wat we je willen zeggen is, lieve kind, dat het leven eigenlijk niets anders is dan overgave! Je wordt als ziel in de aardse stof gezet met al zijn pure Licht en Liefde wat deze energetisch in zich heeft. We zien vaak, tijdens een mensenleven, dat het pure Licht zowat gedoofd wordt. Door levensomstandigheden, gebeurtenissen of doordat de ziel onderdrukt wordt door het ego. Er zijn velerlei menselijke, aardse omstandigheden te noemen, waarbij het licht van de ziel afneemt en zowat gedoofd wordt. En dan hebben we het nog niet thans gehad over de aardse rat race waar velen van jullie dagelijks in verkeren. Aardse rat race zullen jullie wellicht vragen? Ja, rat race zeggen we dan. Dat jullie manier van leven, jullie maatschappij, jullie nochtans zo opslokt dat er nauwelijks toegekomen wordt aan het leven van de ziel. Het leven van de dromen van de ziel. Want een ziel heeft dromen in zich! De dromen van zijn hoogste zielenpotentieel in jouw aardse leven te behalen. Dat jij jouw ziel aanwendt om het hoogste haalbare zielenbereik te behalen en dat allemaal gezien in het Licht en Liefde van onze liefdevolle dimensie. De wereld van zielen. Door sommigen ook wel de ‘geestenwereld’ genoemd. Wij spreken liever van ‘zielenwereld’ omdat wij, onstoffelijke zielen, deze benaming beter vinden passen. Geesten zijn namelijk de uiterlijke verschijningsvorm van onze zielen, aan jullie aardse broeders en zusters. En wij zijn energetisch om jullie heen zonder dat wij altijd een ‘geestverschijning’, een bepaalde verschijningsvorm, aannemen. Dus wij hebben het nochtans liever over ‘zielenwereld’. Omdat dit onze dimensie meer dekt. Maar goed, dat even terzijde.

Wij hebben al vaker erover gehad, benadrukt, dat het leven van jullie hoogste potentieel van de ziel essentieel is in jullie aardse bestaan. Doch velen van jullie leven ‘met oogkleppen op’, gaan slaapwandelend door het leven of worden opgeslokt door de aardse rat race die ze dagelijks lopen. Dat is niet de essentie van jullie aardse levens, lieve kinderen! Dat willen we met klem benadrukken! Jullie levens zijn bedoeld om in een breder perspectief te zien. Om in een breder perspectief te leven. Het is zo nauw bezien, willen we zeggen. Het is de bedoeling dat jullie het universum, jullie dimensie zeker, dienen met jullie aardse bijdrage. Jullie leven. In de hoedanigheid waarin je de stof bent wedergekeerd of in de stof bent gezet. Velen van jullie zijn gereïncarneerd. Hetgeen voor onze zielenwereld niets anders betekent dat je ziel weer met een taak in de stof is gezet. Velen van jullie bekritiseren de universele theorie van reïncarnatie doch wij kunnen zeggen dat dit een gewoon universeel gegeven is. Velen van jullie hebben dusdanig veel levens gehad, doorleeft en zijn zo vaak in de stof gezet (herhaaldelijke keren) dat wij spreken van ‘oude zielen’. Dit zijn zielen die een zodanig zielengeheugen bezitten dat ze een zielenwijsheid bezitten waar een enorme kennis en overlevering van zielenfeiten en zielenervaringen ‘in ligt’. Dat zijn wandelende, in de stof zijnde, ‘zielenbibliotheken’ hetgeen ze zelf vaak nog niet eens beseffen.

Een ziel dient, tijdens zijn aardse periode, zich te evolueren in het Licht en de Liefde van onze dimensie. Echter velen zielen ontberen zodanig veel Licht in zich dat ze weliswaar de reflectie op hun eigen hart en ziel missen en hierdoor voorbijgaan aan de essentie van hun Zijn. Waarbij ze dus vergeten hun authentieke, hun ware Zijn, hun innerlijke wezen te leven. Laten we eerlijk zijn hoe kunnen jullie, aardse broeders en zusters, het Licht uitstralen, in het Licht leven zoals het krachtens onze dimensie bedoeld is en het Licht genereren als jullie jullie eigen Licht nog niet eens zien, herkennen of sterker nog leven? Is het dan ook niet zo verwonderlijk dat velen van jullie nu het Licht, wat jullie allen in zich hebben, niet ten volle leven en te maken hebben met depressie, ongenoegzaamheid en de steeds minder te stillen ‘honger’ naar materie? Om de ‘gaten’ in jullie zielen te vullen? Om de onvrede in jullie zielen een naam te geven? Waarom toch, lieve kinderen, is het zo moeilijk om jullie ware potentie van jullie stoffelijke zielen te leven? Waarom denken jullie dat jullie überhaupt in de stof zijn gezet? Om te lanterfanten, een beetje rond te hangen en te denken dat het aardse leven één groot feest is? Een aardse party waar geen einde aan komt? Als jullie zo denken, missen jullie wel degelijk de essentie van jullie bestaan! Weet dat wel, lieve kinderen. We willen dat toch nog even zeggen. We hebben dit al vaker benoemd en gezegd maar ware vervulling en genoegdoening in een mensenleven, in de aardse stof, begint met het leven van jullie prachtige zielen! Wanneer gaat deze universele waarheid nu eens beklijven? Hebben jullie geen dromen? Of talenten die jullie zouden willen leven? Toch zeker wel! Wij vragen jullie vriendelijk de deur open te zetten naar jullie harten en in de zelfreflectie van jezelf te kijken en op zoek te gaan naar de ware essentie van jouw unieke wezen. In jouw uniciteit vind je namelijk alle antwoorden die je over jouw leven moet weten!!! Over wie je bent! Over wat je talenten zijn! Over welke kwaliteiten je zou kunnen gaan leven, inzetten voor het groter geheel. Je bent namelijk niet op de aarde, in de stof gezet in jullie dimensie, om louter datgene te doen wat jou, je aanpassing, happy maakt! Je bent in de stof gezet om je ziel te leven! Dat deze verder kan evolueren in het Licht en Liefde van onze dimensie. Niet meer, niet minder. Dat de ziel een ‘trede’ hoger mag komen op de ‘zielenladder’ van onze dimensie. Met het ultieme zielsdoel de ‘verlichting’. De unificatie, de eenwording, van de ziel met het pure Licht en Liefde van onze dimensie. Maar goed, voor velen zielen, in jullie en onze dimensie, is het helaas nog niet zover. En sommigen onder jullie en onze zielen zijn ‘eeuwig’ onderweg zolang ze energetisch ‘bestaansrecht’ hebben. Want een ziel zonder energie is een ‘dooie ziel’. In wezen wil elke ziel evolueren op de zielenladder maar in plaats van een stapje opgaan kan je ook als ziel een stapje nedergaan. Als jullie begrijpen wat we bedoelen. Maar daar zullen we het nu niet verder over hebben. Willen we het verder niet over hebben!

Evolueren in het Licht en Liefde van onze dimensie. Práchtig móói, zeggen wij. Zodat jullie energetische trillingsfrequentie steeds hoger komt te liggen. Daar mag het heen. Goed. Zoals velen van jullie het Licht in hun ziel niet leven, hun innerlijke Licht niet bij zichzelf herkennen en de levenssprankel missen om het Licht (en de Liefde) uit te stralen wordt er door velen ook niet in Liefde, uit Liefde en voor de Liefde geleefd. En dan zeggen wij, olalala, jullie missen wat! Degenen die niet de Liefde als zodanig leven. Licht en Liefde. Het gaat eigenlijk in onze dimensie in één ‘zielenhand’ samen. Zonder Licht geen Liefde! Zonder Liefde geen Licht! Weet dat wel, lieve kinderen, weet dat wel! Een ziel heeft Liefde nodig om te kunnen resoneren! Een ziel heeft Licht nodig om te resoneren! Als jouw licht zowat gedoofd is, we willen het hier niet erover hebben als je Licht helemaal gedoofd is, en je in de donkerte van de aarde leeft, dan mist jouw ziel als het ware één van zijn bestaansbronnen. Hoe kan je dan jouw ware, jouw waarachtige, ziel leven? Wij denken dat dit niet mogelijk is! Hetzelfde geldt voor de Liefde. Hoe kan jij jouw ziel optimaal leven, zijn hoogste potentieel behalen, als er nauwelijks of geen Liefde is? Liefde begint altijd met zelfliefde. Zonder zelfliefde, de Liefde die jij aan jouw innerlijke bron, te weten de ziel geeft, heeft jou ziel nauwelijks bestaansrecht! Zonder zelfliefde kan jij jouw ziel niet neerzetten! Want hoe ben jij in staat je ziel te leven als het aan Liefde voor jezelf ontbreekt? Precies! Als jezelf de Liefde ontbeert, hoe wil jouw ziel de Liefde dan aan anderen kunnen geven? De Liefde kunnen uitstralen? Want is het zielendoel van elke ziel die in de stof is gezet.

Zoals gezegd komen jullie zielen met een taak op de aarde. Deze is vastgelegd in de blauwdruk van de ziel. Dit hebben we al vaak uitgelegd. Het is de bedoeling dat je jouw plan van de ziel leeft. En dat is altijd een taak gezien in het Licht en Liefde van onze dimensie. Het uiteindelijke doel is zielsevolutie maar je kan je taak louter goed neerzetten in de stof als je conform het Licht en de Liefde jouw zielentaak nederzet. Voor jouw ziel. Voor jouw zielsontwikkeling. Voor jouw dimensie, de mensheid, de ander. Maar zeker ook voor onze dimensie, de dimensie van Licht en Liefde, de zielenwereld genaamd. Voor het universele geheel! Het grote geheel! En dat is de ware essentie van het leven van jullie zielen!!! Niet meer, niet minder. Hoe meer Licht en Liefde jouw ziel in zich heeft, des te meer Licht en Liefde kan jij spreiden!!! Want dat is essentieel! Dat jij jouw innerlijke bloem, te weten jouw unieke ziel, opent en de Liefde en het Licht wat deze in zich heeft naar anderen toe spreidt. Zodat anderen geraakt worden in hun innerlijke liefdesbloem zodat zij, op hun beurt, weer bloemen van Liefde gaan zaaien. Zodat jullie dimensie straks, in het universum, als ‘planeet van Liefde’ bekend staat en dat jullie dimensie eveneens gestoeld is op de twee pijlers waar thans onze dimensie op gegrondvest is. Te weten LICHT en LIEFDE! Een planeet van Liefde!!! Hoe mooi zou dat zijn, lieve kinderen?!? Daar gaan onze zielen van resoneren. Zover is het, helaas, nog niet moeten wij eerlijkheidshalve bekennen. Vele werk(st)ers in het Licht zijn actief om bloemen van Liefde te zaaien opdat jullie harten ontvlamd raken en jullie zielen geraakt worden. Beroerd. Zodat jullie innerlijke bloemen opengaan en tot de poederachtige essentie komen van jullie Zijn. In de reflectie op jullie ziel en innerlijke zaligheid zullen jullie jullie ware authenticiteit, de ware waarheid over jullie zelf aantreffen. En dat is wat wij graag willen! Dat jullie op zoek gaan naar de ware essentie van jullie ziel en deze gaan leven. Zodat jullie innerlijke Lichten meer gaan stralen en opdat jullie Liefde meer verspreid zal worden! En dat al jullie lieflijke bloemenknoppen van Liefde open mogen gaan. Dat is toch allemáchtig práchtig!!! Nietwaar, lieve kind? Jij weet wat we bedoelen met strooien met Liefde en velen werkers in het Licht met jou. Verenigt u allen (ze refereren hier aan lichtwerkers) zodat meer bloemen van Liefde gestrooid zullen gaan worden! Een planeet van Liefde daar mag het heen. Universeler denken, daar mag het heen! Ware zielenessenties leven, daar mag het heen!

Liefde, Liefde, Liefde is alles wat is!!!

In het Licht. In het Licht van onze dimensie. Maar zeker ook in het Licht van jullie dimensie!

Liefs, Irmgard

 

 

YOU MIGHT LIKE THIS TOO!