6 tips om je hartchakra in balans te krijgen – Koorddanser juli 2017


Wat drijft ons mensen naar elkaar toe? En wat zorgt dat we van elkaar verwijderen? Compassie, medeleven, liefde, mededogen, hartenergie? Wat is dat eigenlijk en hoe werk je er mee? En wat kun je doen om je liefdesstroom vanuit je hartchakra te vergroten?

Door Irmgard Daanen


Uitgaande van het zeven-chakrasysteem is ons hartchakra het middelste chakra, het Anahata chakra. Groen is de bijpassende kleur. Dit chakra representeert met name liefde en compassie voor jezelf en voor anderen. Het is belangrijk dat het hartchakra in balans is. Van jezelf houden is essentieel. Zeg maar gerust fundamenteel. Echter dit gaat niet zonder tevens van je medemens te houden. Het is een wisselwerking. Het één voedt het ander om het zo maar te zeggen.
Een open hartchakra is de bron van liefde. Universele liefde. Liefde die jou verbindt met anderen. Met je naaste. Het is een plek waar de onvoorwaardelijke liefde vrijelijk stroomt. De bron waar de zoektocht naar verbinding met de medemens vertrekt.
Onvoorwaardelijke liefde is de mooiste vorm van liefde die er in mijn optiek bestaat. Liefde in zijn puurste verschijningsvorm. Affectie en liefde die er gewoonweg is. Zonder dat deze aan allerlei eisen (voorwaarden) gekoppeld is. Liefde zonder beperkingen, restricties en grenzen. Zonder voorbehouden. Derhalve is onvoorwaardelijke liefde als universele liefde te beschouwen.
Je geopend hart geeft een energie liefdes boost. Aan jezelf. Rondom jou heen. Aan anderen. Het beïnvloedt jouw zijn maar zeker ook alles en iedereen die bij jou betrokken is. Zoals ware verbinding enkel tot stand kan komen vanuit de verbinding die je met jezelf hebt gelegd, kan het rondstrooien van compassie enkel als jij vanuit zelfcompassie leeft. Immers als je jezelf niet in liefde omarmt, in liefde beziet en vanuit liefde naar jezelf kijkt en voelt, hoe wil je dit dan naar anderen wel doen? Vertel mij maar hoe dit zou kunnen. Dit is onmogelijk.

Mildheid

Compassie gaat samen met mildheid. Mildheid naar jezelf. De liefde die je voelt naar je eigen ikke. Lief zijn voor jezelf. Evenzo jij mag vanuit vriendelijkheid, liefde en in mildheid bezien worden. Nobody is perfect. Ook jij niet. We zijn allemaal maar mens. Waarom zou je jezelf blijven bekritiseren en hard aanpakken? Niemand is feilloos. Fouten worden er gemaakt, we doen allemaal wel eens iets stoms. Is het zo erg dat je je frustreert over het feit dat je je eigen lat der volmaaktheid niet behaalt? We hebben allemaal  imperfecties, onvolkomenheden, zwakheden, tekortkomingen, mankementen en nog vele zaken meer. Blunders maakt iedereen. Vertel mij wat. So what? Accepteer jezelf en ben vergevingsgezind met betrekking tot jouw gebreken en falen. Zodra jouw hart hier ruimte voor heeft gemaakt, zichzelf naar je heeft ontvouwd om jezelf vanuit liefde te bezien, kan je vanuit liefde en compassie op anderen reageren. Meevoelen. Vanuit liefde en compassie leven. De basis leg je dus zelf. Vanuit verbinding die je met jezelf hebt gelegd en de liefde die je naar jezelf voelt. Zorg dat de universele bron der liefde, jouw hart dus, te allen tijde toegankelijk is. Ontvankelijk. Zodat jouw innerlijke licht kan gaan schijnen en verder reikt dan jezelf. Open jouw hartchakra en straal de wereld tegemoet.

6 tips om je hartchakra in balans te krijgen/houden:

  1. Het is makkelijk gezegd ‘open jouw hart en zorg dat het in balans is’. Het is simpeler op papier neer te schrijven dan in de praktijk vorm te geven. Zelfliefde is essentieel om een ‘compassioneel’ leven te kunnen leiden. Wat let je om het te proberen? Ga voor die onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, voor de medemens en je omgeving. Ben aardig, vriendelijk en mild voor jezelf. Omarm jezelf in zijn totaliteit. Met je goede en slechte karaktereigenschappen. Zie je beperkende gedachten los te laten en realiseer jezelf dat we allemaal menselijke fouten hebben en kunnen maken. Accepteer dit. Transformeer jezelf in een lopende bron die universeel lief heeft. Verbind je vanuit deze allesomvattende liefde met anderen. Hoe zorg je dat je in harmonie bent met jezelf als mogelijke bron van vreugde, licht en liefde? Suggesties om je hartchakra te openen zijn:
  2. Wees lief naar jezelf en naar de medemens. Verwen jezelf middels mildheid, begrip, aandacht en een liefdevolle benadering. Ook jij verdient liefde!
  3. Omring je met de kleur groen. Groen staat voor rust, veiligheid en ontspanning. Voor vredigheid. Draag groene kleding, ga de natuur in en omring je met al het moois wat moeder aarde je kan bieden of haal de groene oase je huis in door het vol te zetten met (groene) planten.
  4. Mediteer! Meditatie en een diepere, bewuste ademhaling gaan samen. Een fantastische meditatie hiervoor is de Metta meditatie, één van de belangrijkste boeddhistische meditatievormen. Het woord Metta betekent niets anders dan liefdevolle vriendelijkheid. Kortom een meditatietechniek waarbij je vanuit liefde jezelf en alle andere wezens (familie, vrienden, kennissen, onbekenden tot de gehele aardbol toe met inhoud) geluk en vriendelijkheid toewenst zodat je hart onvoorwaardelijk geopend wordt. Naar zichzelf en de medemens toe. Zodat we uiteindelijk meer met elkaar verbonden zijn.
  5. Denk eens aan rozenkwarts, de steen van de liefde. Ettelijke exemplaren sieren mijn huisje.Of een vrolijk muziekje. Muziek kan rust geven. Muziek kan helend werken. Uiteraard geen hardrock. Een meditatiemuziekje doet wonderen. Of wat dacht je van klassieke muziek? De lichte variant dan. Geen requiem of zware Bach uiteraard. Iets vrolijkers, luchtigs of frivools. Luister en open je hart voor de vrolijke muzieknoot. Heal en open je hart middels muziek.
  6. Zorg voor positieve bekrachtigingen. Affirmaties. In positieve bewoordingen jezelf een boost geven. Ik houd van mezelf. Ik ben het waardig. Ik leef en handel vanuit liefde en compassie. Etcetera. Ben creatief en zorg dat je gedachten over jezelf positief blijven.

Medelijden?

Alleen al het denken aan en het uitspreken van het woord compassie heeft een liefdevolle bijklank. Het is geheel met liefde omgeven. Met love doorspekt. Vaak wordt compassie verward met medelijden. Terwijl medeleven en medelijden niets anders inhoudt dan dat je vanuit emotie en empathie met de medemens meevoelt wanneer deze pijn heeft en/of verdrietig is.

Meevoelen met het leed van je naaste. Als het ware probeer je mee te leven met de misère, ellende, droefheid en pijnen van de ander. Mee te dragen, misschien wel mee te lijden vanuit jouw verstandelijke gevoel, vanuit jouw zijn.
Mededogen, meelevend- en barmhartigheid reiken verder dan alleen de mens. Het is ongetwijfeld ook mogelijk met dieren (en planten) begaan te zijn en hun pijnen en malaise in te zien. Het voelen van compassie is niet beperkt tot louter het menselijk wezen. De mens is wel de enige in zijn soort die zelf compassie kan voelen en ervaren.
Het wezenlijke verschil tussen medeleven, mededogen en medelijden met compassie is volgens mij gelegen in het feit dat het gevoel van compassie altijd rechtstreeks vanuit het hart komt. Compassie tonen reikt verder dan medelijden hebben. Het gaat veel dieper. Het beroert namelijk je binnenste tot in de hartstreek. Het raakt je innerlijke, gevoelige snaar.
Natuurlijk zijn het beide vormen van empathie tonen. Het verschil tussen beide is in de praktijk ook niet zo groot. De uitwerking van jouw meevoelen (empathie) met een medeschepsel is op de ander wellicht hetzelfde. Die voelt zich op verdrietige momenten, bij falen, in algehele deepshit tijden begrepen, gesteund, bemoedigd, getroost of gedragen dan wel opgevangen. Een gedeelde smart gevoel. Veelal bij de gever door het verstand (ego) ingegeven. Een ander sympathie of steun geven vanuit schaamte, verplichting of schuld, werkt niet. Dit gaat uiteindelijk ten koste van jezelf.

Compassie is zoveel meer

Compassie is vanuit liefde voelen naar de ander. Vanuit je hart stroomt er naar de medemens een liefdesbundel waardoor je in staat wordt gesteld met een dieper, warmer gevoel naar de malaise van een ander kan kijken. Het overstijgt de ratio. Geweldig! Ons hart is de basis van alle liefde, niet het verstand. Het ego reguleert emoties, die plakt er een etiket op variërend van blij zijn tot boosheid. Maar het hart werkt vanuit liefde, intuïtie en universele (allesomvattende) liefde. Onze vreugdevolle bron tot blijdschap. Dat is heel wat anders dan aan een medemens, die met tegenslagen, ellende en de nodige kommer en kwel te maken heeft, door het verstand gedomineerd medelijden te tonen. Het met liefde naar anderen kunnen kijken, is een geweldige menselijke eigenschap. Vanuit liefde met je naaste mee kunnen voelen. Je er bewust van zijn dat deze pijnlijke ervaringen en onvolkomenheden onderdeel kunnen zijn van het aardse bestaan en dat deze eland iedereen kan overkomen. Dus ook jou. Doorvoeld meevoelen vanuit je diepere ik. Vanuit je binnenste zijn. Je hart gloeit en stroomt over van liefde.

Communiceer vanuit je hart

Zet je hartchakra wagenwijd open. Zover als mogelijk is. Zorg dat de liefde erbij kan. Vul je gehele hart, tot de uiterste hoekjes van de kamers, met liefde, nog meer liefde tot je hart overvol is. Overloopt als het ware. Vanuit deze liefdevolle kern, dit krachtcentrum vertrek je met een passionele toewijding, affectie en hartenkracht de wijde wereld in. Verspreid dankbaarheid, vriendelijkheid, compassie en de liefde. Leef je leven vanuit je eigen waarheid van zelfliefde, liefde en een warm hartengevoel naar anders schepsels toe. Heb jezelf lief, verzorg jezelf met liefde en heal jezelf. Liefde en compassie kunnen namelijk behoorlijk helend werken. Kortom, ontvang liefde en geef compassie en liefde door. Deel en strooi. Verspreid de liefde. Bemin het leven in al zijn verschijningsvormen. Help een ander. Steun je naaste. Niet vanuit empathie, medelijden of uit verplichting. Zonder voorwaarden. Heb vertrouwen in jezelf. In jouw hartenkracht en intuïtie. Gebruik jouw onvoorwaardelijke liefde om door het leven te navigeren en te manoeuvreren. Stel je jezelf open en ontvang de liefde vanuit het universum in jouw hart en deel dit weer uit op jouw levenspad. Jouw spirituele weg. Zielenpaadje. Groei spiritueel. Neem afscheid van het, allesbepalende, ego met zijn negatieve emoties en neem jouw hart als basis waaruit je jouw leven leidt. Ervaar hoeveel mooier jouw innerlijke zielsbeleving met een geopend hartchakra kan zijn. Je levenspad zal mooier kleuren doordat jij vriendelijker, liefdevoller en milder in het leven staat. Als mens zal je groeien en bloeien. Vol compassie. Je zal merken dat je jezelf, vanuit je innerlijke binnenwereld, meer verbonden voelt met anderen. Doordat je je naaste vanuit jouw liefde, vriendelijkheid en goedheid daadwerkelijk begrijpt, ervaart en met de ander mee kan voelen. Je ontmoet je medemens op een ander vlak, op hartenniveau. Op zielsniveau. Dit legt en schept een andere verbinding.

Universele dienstbaarheid

Vanuit liefde stel je je dienstbaar aan de mensheid. Hetgeen jou als mens vele malen gelukkiger kan maken. Blijer en energieker. Het geeft je voldoening zoals je nog nooit hebt ervaren. Je voelt gewaardeerd. Fijner als mens. Zoveel rijker ook. En mooier. Ware schoonheid komt vanbinnen uit. Je inzet wordt geprezen. Compassie en vriendelijkheid als sleutelwoorden, dragers dan wel pijlers van jouw levensfilosofie, kan jouw dromen werkelijkheid laten worden. Het universum ziet graag een ‘compassioneel’ en dankbaar hart. Heb jezelf lief. Heb de ander lief. Heb het leven lief. Heb universeel lief. Zorg dat de wereld een mooiere wereld wordt. Begin bij jezelf. Investeer in de liefde voor jezelf. Start vandaag en open je hart. Zorg dat je in harmonie en balans met jezelf blijft. Communiceer oprecht, vanuit de waarheid van je eigen hartchakra, en streef naar verbinding. Met jezelf en met de medemens. Omarm. Verbind. Met alles wat groeit, bloeit, leeft. Vanuit een ‘compassioneel’ hart. Inspireer. Compassie als leidraad, met de liefde als instrument. Vertrouw daarop. Wees een visionair. De wereld gaat veranderen. We zullen transformeren naar een samenleving waarbij compassie algemeen gehanteerd gaat worden. Ben een koploper. Ga niet zitten afwachten maar schep vanaf het heden jouw liefdevolle wereld. Open jouw hart!

Irmgard Daanen


 

6 tips om je hartchakra in balans te krijgen


YOU MIGHT LIKE THIS TOO!