SITTINGS, CONSULTS & COACHING


Een HAPPY SOUL sitting / consult bied je vele mogelijkheden!
Ik help je graag (verder) op je pad.


 • Ben je op zoek naar meer verdieping (soulfulness) en heb je nét even dat (universeel) steuntje in de rug nodig?
 • Heb je levensvragen en je wilt graag wat antwoorden?
 • Loop je vast in je leven en heb je korte ondersteuning en/of begeleiding nodig?
 • Wil je tools om meer vanuit je hart en ziel te gaan leven?
 • Ben je op zoek naar de essentie van je Zijn? Wellicht kan ik je daarbij helpen!
 • Wil je gewoon een gesprek van ziel tot ziel voeren en kijken wat ik je in Liefde (vanuit het universum) tegen je mag zeggen?
 • Of kom je liever voor het contact met een overleden dierbare? Heb wel een open mind, je weet nooit wie er op bezoek komt!
 • Ben je op zoek naar je levensdoel (soulsearchen) en hoe hard je ook zoekt je blijft die levenssprankel missen? Wellicht kan ik je inzichten meegeven waarmee je verder kan!


A HAPPY SOUL private sitting / consult offers you many possibilities!
I will gladly help you (further) on your path.


 • Are you looking for more depth (soulfulness) and you just need that (universal) support in the back?
 • Do you have life questions and would you like some answers?
 • You feel stuck in your life and do you need (short) support and/or guidance?
 • Do you want tools to live more by your heart and soul?
 • Are you looking for the essence of your being? Perhaps I can help you with that!
 • Do you just wish to have a conversation from soul to soul and see what I can say to you in Love (from the universe)?
 • Or do you prefer to contact a deceased loved one? Have an open mind, you never know who is visiting!