PUBLICATIONS


Alle channelings, intuïtief geschreven artikelen en blogs (deze worden ook veelal via automatisch schrift ontvangen) worden op deze website gepubliceerd. Evenals artikelen in magazines en op online websites zoals Lichtwerkers Nederland (www.lichtwerkersnederland.nl), Lightraisers (https://www.lichtwerkersnederland.nl/welkom-thuis/lightraisers), Wakkere Mensen Blog (http://wakkeremensen.blogspot.com) en Inspirerend Leven (www.inspirerendleven.nl).

Laat je inspireren door de universele woorden die ik mag ontvangen als messenger, als mediamiek mens. Laat je raken in je hart en ziel om je leven anders in te richten en je dromen waar te maken. Zie je essentie van je wezen (de ziel) te leven en alle Liefde die je bezit, aan te wenden voor jezelf maar ook voor anderen. Alleen vanuit een liefdevol hart kan jij namelijk geven.All channelings, intuitively written articles and blogs (these are also often received through automatic writing) are published on this website. As well all articles in magazines and on online websites such as Lichtwerkers Nederland (Lightworkers Netherlands), Lightraisers (https://www.lichtwerkersnederland.nl/welkom-thuis/lightraisers), Wake up people Blog (http://wakkeremensen.blogspot.com) and Inspirational Life (www.inspirerendleven.nl).

Be inspired by the universal words that I may receive as a messenger, as a mediumistic person. Let yourself be touched in your heart and soul to organize your life differently and make your dreams come true. Live the essence of your being (your soul) and apply all the Love you have for yourself but also for others. You can only give from a loving heart.