THE UNIVERSE

Channeling 4 augustus 2018 – Het grote plan


Deze channeling begint met een persoonlijk stukje.

Ik vertaal deze channeling niet in het Engels vanwege de hoeveelheid werk. Ik moet echt op rust. Dat weet ik. Dat voel ik en dat wordt door het universum elke dag tig keer tegen me gezegd…

Liefs, Irmgard


This channeling starts with a personal message.

I will not translate this channeling into English because of the amount of work. I do need some rest. I know that. I feel that and that is being said to me by the universee many times a day…

Love, Irmgard


De dimensie wil je niet overladen omdat je op rust bent. We hebben je veel uitleg gegeven zodat je de stukken herkent. In de herkenning vind je je rust en de overgave. Dan blijf je in balans. Dat is waarom je zoveel uitleg krijgt, gekregen hebt. Je mag bijna je stukken gaan leven. Gaan ervaren. Want dat is wat we willen, dat is wat we wensen. Jij hoeft alleen maar op rust te gaan en jezelf over te geven. Zoals gezegd aan de Liefde maar ook aan het Grote Plan. Het is allemaal voor het grote plan! Het GROTE PLAN VAN LIEFDE. Dat jullie dimensie eveneens op de twee pijlers, de twee pijlers van onze dimensie LIEFDE EN LICHT, zal worden gestoeld. Gegrondvest. Dat Liefde en Licht jullie drijfveer worden, jullie kracht, jullie bron. En dat zal vertalen in andere zaken zoals het ego. Allemaal ego gerelateerde zaken. En daar mag het vanaf. Liefde en Licht daar mag het heen! Maar eerst zullen er harten geopend mogen worden en zielen geleefd zodat deze verder kunnen evolueren in het Licht en Liefde van onze dimensie.

We willen dus dat jullie en masse, vanuit jullie geopende harten jullie zielen, herkennen, de essentie ervan inzien en deze gaan leven. Want zodra jullie zielen meer gaan evolueren in het Licht en Liefde van onze dimensie komen ze dichter bij de bron van AL. Van alles wat is. En als jullie zielen dichter bij de bron van de universele gewaarwording staan, kunnen jullie dit verkregen Licht en Liefde gaan leven. Om zo weer andere harten en zielen te raken. Er verspreidt zich bijna niets sneller dan Licht. Er verspreidt zich bijna niets sneller dan Liefde. Zoals al vaker gezegd is Liefde als een druppel op het universele wateroppervlak, om maar even in een metafoor te spreken, het verspreidt zich razend snel. De kringen van het water cirkelen op stromen van energie, stromen liefdesenergie, zo ontzettend snel dat het verspreidingsgebied groter is. Hoe meer harten en zielen er geraakt worden, hoe groter het liefdesgebied. Want Liefde is alles wat is! Liefde is alles wat zou mogen zijn. Zijn. Liefde raakt je, Liefde drijft je, motiveert je… Liefde is de motor van het bestaan! In jullie bestaan. In onze dimensie maar ook in jullie dimensie. Dat weet je.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk harten geraakt gaan worden. Daarom zijn er zoveel kinderen van het Licht in het Licht werkzaam. Om met hun Liefde en Licht anderen te raken. Te doen bewegen hun harten te openen. Immers het hart is de zetel van de ziel! Hoe mooi is dat?!? Dat in de bedding van vele ruimhartige, liefdevolle harten een ziel ligt die ligt te smachten, gewoonweg universeel ligt te wachten, om geleefd te worden. Om zich te kunnen evolueren in het Licht en Liefde van onze dimensie. Maar wat zou het prachtig zijn dat jullie zielen zich kunnen evolueren in jullie dimensie. Met een eigen bron van Liefde en Licht! We willen dat jullie en onze dimensie gaat samensmelten, in elkaar gaan vloeien, verweven worden tot één groot geheel. We noemen dat Het grote Universele Plan. We zijn daar al een, aards, tijdje actief mee. We hebben met de komst van Jésus een poging gewaagd, een zeer groot kind van Liefde en Licht, maar toen was de tijd nog niet rijp. Jammer genoeg. Ook hebben we het toen te eenzijdig aangepakt. Één man, één ziel ontketent geen liefdes revolutie. Dat had de dimensie niet goed ingeschat. Afijn, daar hebben we van geleerd om het zo maar te zeggen. De evolutie staat niet stil! Zeker ook niet in onze energetische dimensie. Wij evolueren, net als jullie stoffelijke zielen, ook door in het Licht en Liefde van onze dimensie.

Goed, waar waren we? Zielsevolutie, dat is essentieel. Steeds meer mensen worden genoodzaakt hun ware zelf te leven. Er zijn vele kinderen van het Licht werkzaam die met hun Licht en Liefde dus harten proberen te openen. Proberen te raken met hun woorden, daden en Zijn. Zodat steeds meer zielen hun essentie mogen gaan leven. Want daar mag het heen. Dat de prachtige zielen geleefd gaan worden. In het hier en nu van jullie dimensie. Dat is wat we willen, dat is wat we wensen. Dat uiteindelijk jullie allemaal zoveel Licht en Liefde in jullie zielen hebben en zo dichter bij de bron van alles staan. De bron van AL, van alles wat is, dat deze bron ook jullie bron wordt. Van jullie dimensie. En dan kan er een samensmelting van de dimensies plaatsvinden. Van jullie dimensie met onze dimensie. We staan al om jullie heen, leven langs en met jullie en zijn nauw verweven met jullie wereld. Jullie dimensie. Jullie zien, horen en voelen ons vaak niet maar we zijn er wel degelijk. Er is geen daar, daarboven of hiernamaals. Alles wat is, vanuit onze dimensie gezien, is al rondom jullie heen. Er bestaat geen hemel, er bestaat geen hel. Niet in onze dimensie, de dimensie van Liefde en Licht, kortom de zielenwereld. Jullie kracht van de gedachten vormt dat wat is, maar in onze dimensie en zowel in jullie dimensie zal je dat niet vinden.

We zijn al één maar de bron is anders. Jullie worden veelal gevoed door het ego en ego gerelateerde zaken. Dat hebben we al eerder gezegd. Wij worden gevoed en bewegen ons voort op Liefde en het Licht. We willen even uit leggen waarom wij altijd over zielenwereld spreken en niet over geestenwereld. Een geest is de uiterlijke verschijningsvorm, in energie gezien dan, van een ziel die niet meer is. In de stof bedoelen we dan. Maar een ziel die niet meer is, stoffelijk gezien, hoeft niet altijd deze uiterlijke verschijningsvorm aan te nemen. We zijn geen wereld, geen dimensie van uiterlijke verschijningsvormen! We nemen deze vorm alleen aan om ons zichtbaar te maken voor jullie, op momenten dat dat, aards, nodig is. Daarom spreken wij van zielenwereld. De wereld van onstoffelijke zielen. Maar afijn, dat even terzijde. Het is maar een universeel feitje.

Goed er zijn dus vele werkers in het Licht actief die hun Licht en Liefde verspreiden. Om zoveel mogelijk harten te raken en te laten openen. Ben jij overigens al geraakt? Zo niet, laat je raken! Je zal er zoveel malen gelukkiger door worden als jij je ziel leeft. En deze in het Licht en Liefde van jullie dimensie, met onze steun, begeleiding en aanwijzingen natuurlijk, kan laten evolueren. Laat je raken en leef je ware zelf!!! Zoals jij bedoeld bent! Jouw authentieke jij. Want dat is toch prachtig dat jij bent zoals je bedoeld bent. Volgens de blauwdruk van de ziel, de imprint, de energetische blauwdruk, de routekaart van je Zijn, je leven en je ziel, die je bij de geboorte hebt meegekregen. Daar in ligt ook je zielstaak besloten. Jouw specifieke universele zielsplan. Als je dit kan volgen, je ziel en zaligheid daaraan openstelt, dan draag je bij aan je zielsevolutie en uiteindelijk aan onze dimensie. Want als jij, jouw ziel, dichter bij de bron van al wat is komt te staan, meer Liefde en Licht in je ziel hebt, kan je vanuit je hart en ziel communiceren. Middels de intuïtie, de stem van het hart en de ziel. Woorden zijn dan (vaak) overbodig omdat je gewoonweg wéét. Omdat je gewoonweg voelt. Liefde is jouw taal, omdat hoe dichter jij, jouw ziel, bij de bron komt hoe hoger deze resoneert. Je zit dan op een hogere frequentie, die weer op zijn beurt om het zo maar te zeggen, dichter bij de bron van AL ligt. De allesomvattende energetische samensmelting van energie. Waaruit alles ontspruit. Energetisch gezien dan. Je trilt dan, als het ware, op een hogere liefdes frequentie. Op een hogere licht frequentie. Je hart en ziel resoneren dan anders. Liefdevoller. Je ziel is dan puurder. Zuiverder. Omdat de zuiverste vorm van Licht en Liefde in de bron is te vinden. Dus hoe dichter jij als stoffelijke dan wel onstoffelijke ziel bij de bron van al wat is resoneert, hoe meer uitgelijnd je bent met onze dimensie.

Als je volledig bent uitgelijnd met onze dimensie, dan ben je één met de bron. Je bent dan verlicht als ziel zijnde. Je taak zit erop! In of uit de stof; je bent uitgeëvolueerd als ziel zijnde. Je komt dan in de ‘zielenhemel’. Kijk én dat bestaat dan weer wel! Maar louter als je verlicht bent. En dat heeft niets met de aardse heilig verklaring te maken! Alleluja zeg! Jullie denken de dimensionale wijsheid in pacht te hebben! Dat dachten jullie maar. Precies dat eeuwige denken weer. Daar mogen jullie echt vanaf! Heilig verklaren? Welk instituut heeft dat weer bedacht? Denken jullie nu écht dat jullie met een labeltje iemand heilig kunnen verklaren of verlicht? Nou vergeet dat maar hoor! Herschrijf de geschiedenisboeken maar! Jullie weten welke boeken we bedoelen. In loop der jaren, is er nogal wat, aangepast in deze boekjes. De essentie is wellicht nog daar maar wat een dimensionale verbastering van de feiten. Aangepast aan de tijd, in opdracht maar zeker ook aangepast door degene(n) die mocht(en) aanpassen. We noemen geen boeknamen, maar doe je voordeel ermee met deze kennis. Dus denk niet dat dát de algehele waarheid is want die ligt besloten in onze dimensie zelf. Deze wijsheid komt pas tot jullie zodra jullie één zijn met onze dimensie. Goed maar we dwalen af. Dit even terzijde weer. De waarheid mag je in jezelf vinden tot dusver. In je zielenwijsheid. Meer willen, kunnen en mogen we er niet over zeggen. Dat komt nog. Alles ontvouwd zich. Alles gaat zich steeds meer ontvouwen. The universe will reveal and unfold itself. By earthly time. As time does not exist. Dat wilden we even kwijt. Dus hang niet teveel aan deze boeken omdat de waarheid nogal ‘verdraaid’ is. Leef je eigen waarheid en die kan je dus in de essentie van je zielenzijn vinden. Altijd!

Op dus naar de vierde dimensie (niet vijfde, zesde of zevende…). Nee, de VIERDE!!! We mogen dan wel geen tijd hebben en niet naleven maar we zijn absoluut de tel niet kwijt! Dat jullie het maar even weten. De vierde dimensie dat is het grote universele plan. Daar mag het heen. Jazeker, met zijn allen. Ook jij zielenzuster of zielenbroeder! Vroeg of laat ontkom je er niet aan en haalt jouw zielenpush, de zielentrek die jouw ziel wil doen leven, je in. En dan wordt je door het universum wakker geschud om jouw ziel te doen leven. En hoe zeggen we. Het is te specifiek om daar nu verder op in te gaan. Maar dat het mooi wordt en jij vele malen gelukkiger zal worden, dat staat buiten kijf! Eerst van dat ego af! Eerst een aanpassing hebben die volledig uitgelijnd is, afgestemd is, op je ziel. Want dat is ons hoogste goed. Een volledige uitlijning, een volledige doorstroming, van jouw zielsenergie naar onze dimensie en andersom natuurlijk. Want dan kan je onze aanwijzingen, die we uit Liefde, in Liefde en voor de Liefde aan je geven volgen.

Maar olalala (dat is ons standaard uitdrukkinkje! Wen er maar vast aan!) die vierde dimensie wat wordt die mooi zeg. Jullie zijn al goed op weg. Of moeten zeggen, onze gezamenlijke joint venture, is goede vormen aan het nemen! Wij zijn tevreden. Onze kindertjes van het Licht, de zieltjes met een zielentaak die het Licht en de Liefde mogen verspreiden, doen hun werk goed. Zeker naar behoren! Ze worden ook wel in grote aantallen geleid en opgeleid. Er komen er steeds meer van. Jullie plakken er stickers of, disfunctionele labels. Belachelijk gewoon het zijn gewoon kinderen van een nieuwe tijd, van de vierde dimensie! Ze lopen voor. Jullie noemen het ADD, ADHD, autisme wat heb nog voor kul stickers voor mensen die gewoonweg hooggevoelig zijn, paranormaal zijn en dichter bij de bron van alles staan. Puurder en zuiverder zijn. In hun zielen! Plak er maar weer een sticker op! Busted! Stop maar weer in het hokje van onwetendheid. Jullie wereld, maatschappij en dimensie is nog niet goed genoeg voorbereid op deze hooggevoelige zielen. Zo! Dat is weer gezegd. We moesten het even kwijt. En zeg niet dat wij er geen verstand van hebben. Wij waren ook een tijd op aarde! Wij waren de volgers, de discipelen van Jésus, die wél degelijk geleefd heeft. Kijk én dat klopt dan wel weer in het grote boek van onwetendheid en verbastering. Nee, wij doen niet aan heiligschennis! Wij zijn mannen van de waarheid. Zielenwaarheid! En een vrouw… oeps dat ligt er ook even uit! Jazeker, dat willen we ook nog even kwijt. We zijn toch goed op dreef nu. We hebben al tegen nogal wat heilige huisjes aan geschopt als het ware…

Maria Magdalena… daar hebben jullie vast wel eens van gehoord??? De geliefde van Jésus was ook daadwerkelijk zijn geliefde. Heeft zijn voeten gewassen. Was daar. Droeg hem op handen en hun Liefde is tot in de eeuwigheid vast gelegd en te voelen. Maar niemand weet, behalve wij dan, dat Maria Magdalena in feite Elena was. Elena een discipel van ‘the master himself’! We willen toch even benadrukken dat we over ‘master’ spreken maar dat hij in feite niet onze meester is. Onze meerdere. Jésus was gewoon ook maar een broeder. Een gewone man. Zoon van God zeggen ze. Ach, what’s in a name??? Hij had meer Licht en Liefde in zijn ziel dan menig sterveling en leefde tussen twee werelden in. Tussen jullie dimensie en onze dimensie. In het Nirwana. Ja en hij kon genezen, zien en had allerlei kunstjes tot zijn beschikking die aards gezien niet te verklaren waren. Niet door de beugel konden bij menigeen. Wat jaloezie opwekte in de hogere kringen. Het einde dat is in jullie geheugen genageld! Groot kind van het Licht, enorm veel Liefde te geven maar enfin de tijd was niet rijp. Nu is de tijd meer rijp aan het worden!

Maar goed er is dus geen hiërarchie in de zielenwereld. En dat is maar goed ook! We hebben allemaal een taak, op een enkele ziel na, die zitten in het zielen ‘luilekkerland’ als reserve… Maar dat is een ander schrijven en uitleg waardig. Dat komt nog. Als jullie willen uiteraard. Maar ook als jullie niet willen. De tijd is namelijk rijp dat jullie uitleg gaan krijgen over onze dimensie. Dat de angst er vanaf gaat. Want hoe moeten we gezamenlijk op naar een vierde dimensie als jullie in angst verkeren??? Over het onbekende! Wie zijn wij dan om jullie in het ongewisse te laten? Zeg dat ons. We gaan dan ook veel meer uitleg geven. Door middel van boodschappen. Teksten. Woorden. Sprekende woorden. Door boodschappers. Messengers die het woord voor ons schrijven en voeren. Niets meer, niets minder. Deze zielen doen gewoon hun ding, vinden er niets van en volgen onze aanwijzingen. Hoe mooi kan dat zijn! En dat alleen om Het grote plan veilig te stellen. Want daar gaat het heen!

Goed, het grote plan dus. Alles voor het grotere geheel. Het universele geheel!!! Dat is allemachtig prachtig. Vinden wij! Zeker. Maar jullie dadelijk ook. Wat zou het toch mooi zijn als iedereen, in de aardse dimensie, hun zielen zouden gaan leven en door hun geopende hart en geleefde ziel dichter bij zichzelf zouden kunnen komen. Fantastisch mooi! Dat jullie zielen vanuit het hart en ziel gaan communiceren. In het hier en het nu. Door middel van de intuïtie! Dat intuïtie zo geïntegreerd raakt in de samenleving dat deze dagelijks geleefd wordt. Als een manier van leven! Daar gaan onze zielen acuut van resoneren. We ‘vliegen’ in Liefde naar een hogere frequentie. Kijk en dat is bij jullie nou ook de bedoeling. Met zijn allen, en masse, globaal gezien hoger trillen, zodat jullie prachtige aardbol (in zijn pure essentie) hoger gaat resoneren. En zodoende de hele planeet dichter bij de bron van AL komt. Van alles wat is… Het universele middelpunt. De bron van ons universum. Maar ook van vele andere (vreedzame) dimensies. Om allen één te worden. Maar zover is het nog lange niet, lieve aardse kinderen! Er is werk aan de winkel. Jullie winkel! En goed ook. Met jezelf. Dat allereerst! Terug naar de essentie en naar je taak. Je evolutietaak. Waarom jíj in de stof bent gezet. Want dat heeft een reden. En niet zomaar eentje. Dat jij met je uniciteit, met je specifieke talent, het groter geheel, het grotere goed mag dienen. En dat is fantastisch mooi. Vinden wij dan. Maar jij ook zodra je de weg naar het hart hebt weten te openen en je ziel en zaligheid komt bloot te liggen. En dat je ‘the naked truth about yourself’ weet, inziet en leeft. Want in de reflectie van jezelf, op je Zijn, zal je jezelf terugvinden. In de onthulling van je ZIJN, je ziel en zaligheid zal je jezelf leren kennen. In deze herkenning ligt je taak, je prachtige zielentaak, besloten! Nou dat was het voor het nu. Het is altijd nu. Vergeet dat niet. Nog even voor de duidelijkheid. We willen zoveel mogelijk kwijt dat snap je als ons ontvangstkanaal open staat… Leef niet in het heden, leef niet in het verleden. Het is altijd nu. Nu is het moment. In dit moment mag je leven. In dit moment mag je blijven. In dit moment mag je het doen. Neerzetten. En dat geeft je het meeste kracht. Het meeste stabiliteit en rust. Want in de stilte van je Zijn, in de volledige rust en in het NU moment, zal je jezelf vinden. De waarheid leven. Jouw waarheid. Onze waarheid. De universele waarheid. En dat is wat we je willen zeggen. Willen meegeven op deze prachtige aardse dag! Vergeet niet je maakt hem zelf! Bij de keuzes die je maakt. Bij de happiness die je leeft. Bij wat jij wilt neerzetten!

De broeders (en zuster) zijnde de apostelen.

Opgeschreven door Irmgard