INSPIRATIONS

We all do need Love – We hebben allemaal Liefde nodig


We all need Love…

As nourishment for our loving soul
An arm around our shoulders
Someone who comforts you when you are sad
When your inner flower wastes away
Because of different life circumstances and changes within
And your soul and heart aren’t fed anymore
It is time to move on. How harsh this might be
With all the pain in your heart
And without any understanding at all
You realize it is in the end for all the best
And you made your choice out of Love

The beautiful flower within
In you human body, called the adaption
A soft flower of Light and Love
Has lost all its pride. Its shine and Light. Its happiness
Its magnificence, although there were moments
You could notice a glimpse of the old days
But nowadays all this glow
Life energy, the sparkle for life
Were lost in the rat race called earthly life
The flower, your inner being
Doesn’t bloom anymore. Its over
This hurts every day again and again

You know it’s for all the better
Flowers are made to bloom
Wherever they are. A flower needs water
Love and care. As nourishment for the soul
When your inner being, your heart and soul
Aren’t nourished, cherished en fed anymore
How painful this might be you have to leave
With pain in you heart because you left the dearest
You ever have known in life: your children…
I cannot emphasize this enough
This is as you lost everything in life

I am sad my flower couldn’t bloom anymore
In the settings, my comfort zone, I ever knew
But I realize it is all for the best
Not now but in the future
There are only winners. As I could say so
How difficult the situation or decision is
A decision made in Love, out and for Love
Because when I couldn’t grow, bloom and sparkle anymore
I am not able to take care of my loved ones: my dear children
As the time flies by I hope they understand my decision
That it was made in Love for them
But also for my flower. To give it the possibility to bloom again…

Love, Irmgard


WE HEBBEN ALLEMAAL LIEFDE NODIG

We hebben allemaal Liefde nodig…

Als voeding voor onze liefhebbende ziel
Een arm om onze schouders
Iemand die je troost als je verdrietig bent
Wanneer je innerlijke bloem wegkwijnt
Vanwege verschillende levensomstandigheden en veranderingen binnenin
En je ziel en hart worden niet meer gevoed
Het is tijd om verder te gaan. Hoe hard dit ook is
Met alle pijn in je hart
En zonder enig begrip
Besef je dat het uiteindelijk het beste is
En je hebt je keuze gemaakt uit Liefde

De mooie bloem binnenin
In je menselijk lichaam, de aanpassing genoemd
Een zachte bloem van Licht en Liefde
Heeft al zijn trots verloren. Zijn glans en licht. Zijn geluk
De pracht, hoewel er momenten waren
Je een glimp kon opvangen van de oude tijd
Maar tegenwoordig waren al deze gloed
Levensenergie, de sprankeling voor het leven
Verloren in de rat race genaamd het aardse leven
De bloem, je innerlijke wezen
Bloeit niet meer. Het is voorbij
Dit doet elke dag opnieuw pijn

Je weet dat het voor iedereen des te beter is
Bloemen worden gemaakt om te bloeien
Waar ze ook zijn. Een bloem heeft water nodig
Liefde en zorg. Als voeding voor de ziel
Wanneer je innerlijk wezen, je hart en ziel
Niet meer onderhouden, gekoesterd en gevoed worden
Hoe pijnlijk dit ook is, moet je vertrekken
Met pijn in je hart omdat je de liefste verliet
Wat je ooit in het leven hebt gekend: je kinderen …
Ik kan dit niet genoeg benadrukken
Dit is als je alles in het leven bent kwijtgeraakt

Ik ben verdrietig dat mijn bloem niet meer kan bloeien
In de kaders, mijn comfortzone, die ik ooit heb gekend
Maar ik besef dat het allemaal het beste is
Niet nu maar in de toekomst
Zijn er alleen winnaars. Zoals ik het zo mag zeggen
Hoe moeilijk de situatie of beslissing is
Een beslissing gemaakt in Liefde, uit en voor Liefde
Omdat wanneer ik niet meer kon groeien, bloeien en fonkelen
Ben ik niet staat voor mijn geliefden zorgen: mijn lieve kinderen
Naarmate de tijd voorbij vliegt, hoop ik dat ze mijn beslissing begrijpen
Dat het in Liefde voor hen is gemaakt
Maar ook voor mijn bloem. Om het de mogelijkheid te geven om opnieuw te bloeien …

Liefs, Irmgard