INSPIRATIONS

The polarity of your sun – De polariteit van jouw zon


The sun that is you!
All the Light
What you need
You have in you!

You have everything with you
You have everything in you
But if you do not know
Where your Light stayed
Then you can’t shine!

Because to shine… that’s what you want!
Bright, shining and sparkling
Your inside wants to shine!
As radiant as possible
That the sparkle motivates you

Because that is the intention!
That you’re living your sparkle
Comes from the heart
And the soul. Lives!
And how do we say!

The shimmering sun
From your interior
The wonderful soul that you are
Want to shine up to the stars
To light like never before!

Why don’t you live your sun?
Why do we give you a sun?
Your sun
If you do not want
Can or forget to live this???

That sun, that is you!
The soul, that is you!
Your heart, that is you!
Get it, dear earthly children
We want to see you shine
To see sparkling, to see dancing on your own sun!!!

Why don’t you surrender yourself
To our universe…???
And let yourself be carried away
On our universal leads
We know the way
Between your polarities!

We say on which pool
On which side of your Being
You shine the hardest
Where you live the sparkle
Living from your heart and soul
May feel, live and function!

YOU ARE THE SUN !!!
We repeat that
You are made to shine!!!
Not to be extinguished!
Do you understand that?
That passion from your sun
Your heart, soul and bliss
Can be lived???

That’s what we want (again)
To say to you
Surrender to your path!
To the sun of your existence
And find those sunny destinations
Live in the greatest sunshine
The most fortunate you!

You are worthy to shine!
You are worthy to be happy!
You are worth living
The best version of yourself!
You are worth being the sun
In your existence!!!

See to live your sun!
See to love your sun!
See to treat your sun with égards!
See your sun to be passionate!
See your sun in the polarities
To find existence,
To cherish and embrace!

Zadkiel and Chamuel

Love, Irmgard


DE POLARITEIT VAN JOUW ZON

De zon dat ben jij!
Al het Licht
Wat je nodig hebt
Heb je in je!

Je hebt alles bij je
Je hebt alles in huis
Maar als je niet weet
Waar je Licht is gebleven
Dan kan je ook niet schijnen!

Want schijnen… dát wil je!
Fel, schijnend en fonkelend
Je binnenste wíl stralen!
Zo stralend als wat
Dat de sprankel je motiveert

Want dat is de bedoeling!
Dat je jouw fonkeling
Vanuit het hart
En de ziel aangaan. Leeft!
En hoe zeggen we dan!

De glinsterende zon
Van je binnenste
De prachtige ziel die je bent
Wil tot de sterren schijnen
Stralen als nooit tevoren!

Waarom leef je zon niet?
Waarom geven we je een zon?
Jouw zon
Als jij deze niet wil
Kan of vergeet te leven???

Dat zon, dat bén jij!
De ziel, dat bén jij!
Je hart, dat bén jij!
Snap het dan, lieve aardse kinderen
Wij willen jullie zien stralen
Zien sprankelen, zien dansen op jullie eigen zon!!!

Waarom geef je jezelf niet over
Aan ons universum…???
En laat je jezelf meevoeren
Op onze universele aanwijzingen
We weten de weg
Tussen jouw polariteiten!

Wij zeggen op welke pool
Aan welke kant van jouw Zijn
Jij het hardste straalt
Waar jij de levende sprankel
Vanuit jouw hart en ziel geleefd
Mag voelen, leven en neerzetten!

JIJ BENT DE ZON!!!
We herhalen dat
Je bent gemaakt om te schijnen!!!
Niet om uit te doven!
Begrijp je dat wel?
Dat passie vanuit je zon
Je hart, ziel en zaligheid
Geleefd mag worden???

Dat is wat we even (weer)
Tegen je willen zeggen
Geef je over aan je pad!
Aan de zon van jouw bestaan
En vindt die zonnige bestemmingen
Leef in de grootste zonneschijn
De meest gelukkige jou!

Je bent het waard om te schijnen!
Je bent het waard om gelukkig te zijn!
Je bent het waard de beste versie
Van jezelf te leven!
Je bent het waard de zon
In jouw bestaan te zijn!!!

Zie jouw zon te leven!
Zie jouw zon lief te hebben!
Zie jouw zon met égards te behandelen!
Zie jouw zon te passioneren!
Zie jouw zon in de polariteiten
Van het bestaan te vinden
Te koesteren en te omarmen!

Zadkiël en Chamuël

Liefs, Irmgard


I received this channeling in Dutch instead of English. Mostly I receive the channelings in the universal language; English… I tried to make the best translation… I always do but to translate English into Dutch is far more easy than the other way around!