INSPIRATIONS

The necessity of being humble – De noodzaak om nederig te zijn


Humbleness is great
It is awesome
We are fond of humans who are humble!
We despise ego arrogance!
As arrogance is the best way
Of hiding yourself!
The truthful you
The inner golden sun

We like you to shine! Always!
But the ego veil of arrogance
Makes the visibility misty
Troubled also and unseen
Why a wall of arrogance?
You think you are worthy?
Far more than others by putting
An ego fence around you???

We look right through your misty clouds
Of vain. Of unworthiness
And the lack of self confidence
We look straight through into your inner being
Into your soul and we see the poverty in it!
You are so poor inside that you put walls
Fences and layers of bricks
As a huge, unbreakable shield around you

But……. We SEE you! We watch you
So do others!
We see you struggling
We see you fighting against the human
Outer form of acknowledge
We notice your lack of soulfulness
The whole universe does!
The light beings we mean
But many, many humans as well

Who are you fooling?
Not us! Not the hypersensitive, intuitive souls
Earthly souls we mean
They look straight through you as well!
Times are changing!
Many hearts are opened and souls are lived
You with you veil of arrogance and unknowledge
Will be in the future of your dimension
A rarity! A black taurus
Between all that lovely earthly sheep!

Our ‘master’ is the shepherd of all sheep
All earthly sheep
He does it very well, we must say!
He has a great task to fulfill
But don’t forget among that sheep
He won’t tolerate a taurus between his cattle!
You are ‘warned’. You will be soon alone
A lonesome arrogant bully
A unhandled taurus between lovely sheep
Sheep of Light and Love!

Love, Irmgard


DE NOODZAAK OM NEDERIG TE ZIJN

Nederigheid is geweldig
Het is eerbiedig
We zijn dol op mensen die nederig zijn!
Wij verachten ego arrogantie!
Omdat arrogantie de beste manier is
Om je verbergen
De waarachtige jij
De innerlijke gouden zon

We willen dat je schittert! Altijd!
Maar de ego sluier van arrogantie
Maakt de zichtbaarheid nevelig
Troebel ook en ongezien
Waarom een muur van arrogantie?
Je denkt dat je waardig bent
Veel meer dan anderen door
Een ego hek om je heen te zetten???

We kijken recht door je mistige wolken
Van ijdelheid heen. Van onwaardigheid
En het gebrek aan zelfvertrouwen
We kijken recht naar binnen in je innerlijke wezen
In je ziel en we zien de armoede erin!
Je bent zo arm vanbinnen dat je muren opzet
Omheiningen en lagen van bakstenen
Als een enorm, onbreekbaar schild om je heen

Maar……. We ZIEN je! We kijken naar je
Dat doen anderen ook
We zien je worstelen
We zien je vechten tegen de menselijke
Uiterlijke vorm van erkenning
We merken je gebrek aan soulfulness (gevoel)
Het hele universum doet dat!
De lichtwezens bedoelen we
Maar ook vele, vele mensen

Wie hou je voor de gek?
Niet ons! Niet de overgevoelige, intuïtieve zielen
Aardse zielen bedoelen we
Ze kijken ook recht door je heen!
Tijden veranderen!
Vele harten worden geopend en zielen worden geleefd
Jij met sluier van arrogantie en onwetendheid
Zal in de toekomst van jouw dimensie
Een zeldzaamheid zijn! Een zwarte stier
Tussen al die mooie aardse schapen!

Onze ‘meester’ is de herder van alle schapen
Alle aardse schapen
Hij doet het heel goed, moeten we zeggen!
Hij heeft een geweldige taak om te vervullen
Maar vergeet niet tussen de schapen
Zal hij geen stier tussen zijn vee tolereren!
Je bent ‘gewaarschuwd’. Je zult snel alleen zijn
Een eenzame arrogante snoever
Een onveranderde stier tussen lieflijke schapen
Schapen van Licht en Liefde!

Liefs, Irmgard