INSPIRATIONS

The loving intention – De liefdevolle intentie


In life it is not about what you achieve
In fact in life it is not about what your gain
Or even what you purchase
In the gathering of seeking
For material life fulfillment
On the contrary!

The purpose of ‘loveness’
Of your lovability
Of the Love you want to sow
Spread or give to others
It is all about the intention
The intention of your heart!!!
The intention of your soul!!!

Your beloved soul has a good intention
Always! As your soul came forward
It’s existence comes from the source directly
The source of Light. The source of Love
If you follow your heart
If you allow yourself to follow the soul
Your intention is set by your heart and soul!!!

The leads of your heart related matters
The guidance of your lovable soul
Can always be found in the inner knowing
The intuition!
The call of the heart. The call of the soul
Lays always into the depth of your own source
If you listen to the lovability of your true self
You will realize that this is the right intention

A loving intention is evidently set by your heart and soul!!!
And not with your thoughts, the mind
As the ego (egoistic) mind rather fulfills its needs
Out of self-interest. Out of own convictions
Love isn’t narrated by the ego mind!
Love isn’t directed by the thoughts!
Love isn’t felt by the mind!
Love isn’t lived by what you think Love is!

Love, including a loving intention
Is ever lived by the heart, by the soul!
Love is narrated by the heart and soul!
Love is felt by the heart and soul!
Love is ‘directed’ by the heart and soul!
As the ‘loveness’ of your being
As well as the lovability of your intention
Comes from a loving heart…
Comes from a loving soul…

Zadkiël and Chamuël

Love, Irmgard


DE LIEFDEVOLLE INTENTIE

In het leven gaat het niet om wat je bereikt
In feite gaat het in het leven niet om wat je wint
Of zelfs wat je koopt
In het verzamelen van het zoeken
Naar materiële vervulling van het leven
Integendeel!

Het doel van ‘loveness’
Van je lieflijkheid
Van de Liefde die je wilt zaaien
Verspreiden of aan anderen geven
Het gaat allemaal om de intentie
De bedoeling van je hart!!!
De bedoeling van je ziel!!!

Je geliefde ziel heeft een goede intentie
Altijd! Toen je ziel naar voren kwam
Het bestaan komt rechtstreeks vanuit bron
De bron van Licht. De bron van Liefde
Als je je hart volgt
Als je jezelf toestaat om de ziel te volgen
Word je intentie bepaald door je hart en ziel!!!

De aanleidingen van je hart gerelateerde zaken
De begeleiding van je lieve ziel
Is altijd te vinden in het innerlijk weten
De intuïtie!
De roep van het hart. De roep van de ziel
Ligt altijd in de diepte van je eigen bron
Als je luistert naar de Liefde van je ware zelf
Zal je je realiseren dat dit de juiste intentie is

Een liefdevolle intentie wordt blijkbaar door je hart en ziel bepaald!!!
En niet met je gedachten, de geest
Omdat het ego (egoïstische) brein eerder aan zijn behoeften voldoet
Uit eigenbelang. Uit eigen overtuigingen
Liefde wordt niet verteld door het ego!
Liefde wordt niet gestuurd door de gedachten!
Liefde wordt niet gevoeld door de geest!
Liefde wordt niet geleefd door wat jij denkt dat liefde is!

Liefde, inclusief een liefdevolle intentie
Wordt altijd door het hart, door de ziel geleefd!
Liefde wordt door het hart en ziel verteld!
Liefde wordt door hart en ziel gevoeld!
Liefde wordt ‘gestuurd’ door het hart en de ziel!
Als de ‘loveness’ van je wezen
Evenals de Liefde van je intentie
Uit een liefhebbend hart komt…
Uit een liefhebbende ziel komt…

Zadkiël en Chamuël

Liefs, Irmgard