INSPIRATIONS

The earth school – De aarde school


Always keep your vision clear
In the here and the now
Try to keep the balance
As it will give you the steadiest grounds
In acceptance of your being, of life
Embrace all what faces you

Because the more you understand
The more you have clarity and insight
About life and its processes
In surrender to the universal will
As they know your plan, route and soul path
This (universal) wisdom will ease and smoothen your path!

Just realize you have to learn
On the earth school your life lessons!
You better might embrace them, embrace life
And embrace the moment in your process
Don’t rush things! Everything will fallen in place
At exact the right moment. At the right place

So don’t give up! Never give up!
Accept, surrender and embrace
Yourself, your process and life!
As life itself gives you the challenges
The issues to grow. To let your soul evolve
As evolvement is the highest universal good
To live, to achieve and to maintain!

Love, Irmgard


DE AARDE SCHOOL

Houd altijd je visie helder
In het hier en nu
Probeer het evenwicht te bewaren
Omdat het je de meest vaste gronden zal geven
In acceptatie van je wezen, van het leven
Omarm alles wat je te zien krijgt

Want hoe meer je begrijpt
Hoe meer je duidelijkheid en inzicht hebt
Over het leven en zijn processen
In overgave aan de universele wil
Omdat ze je plan, route en zielspad kennen
Deze (universele) wijsheid zal je pad verlichten en effenen!

Realiseer je gewoon dat je
Op de aarde school je levenslessen moet leren!
Je kunt ze beter omarmen, het leven omhelzen
En omhels het moment in je proces
Haast je niet naar dingen! Alles zal op zijn plaats vallen
Op exact het juiste moment. Op de juiste plaats

Dus geef niet op! Geef nooit op!
Accepteren, overgeven en omarmen!!!
Jezelf, je proces en leven!
Zoals het leven zelf je de uitdagingen geeft
De problemen om te groeien. Om je ziel te laten evolueren
Omdat evolueren het hoogste universele goed is
Om te leven, bereiken, om te behouden!

Liefs, Irmgard