INSPIRATIONS

Storms will pass – Stormen zullen voorbij gaan


Storms blow over
Pass by at times
But when a storm approaches
You have to root yourself
Steady and grounded
Try to maintain the balance
So that you can move
Preferable in gentleness…
In the hazards of the wind

In hurricane moments
You have to grab
Yourself together
Gripping all what you can!
Trying to keep
A balanced life
But often the wind takes you
And brings you to unknown destinations
An offshore you never seen before

Envisioned that there
Is always land ahead
In the direction you were blown away
You have to keep the faith!
You have to keep the trust!
That storms will evidently pass
And when they have taken
You with them on their
Strings of wind
You must realize that it was all ‘arranged’

Storms are there. Always!
In lifetime you pass storms
Whether you like it or not
That is inherent to earthly life
But as soon as you realize
That these heavy times
This wind blow is universally foreseen
To make your soul learn and grow
Maybe you can try to remain calm
And pull yourself together

Realizing that storms, hurricanes and tornado’s
Will pass. YES, they will!
They won’t last for lifetimes
So we want to ask you
Always keep the faith!
In yourself. In your process!
In your own storms of whatever kind
Keep the balance in life
Be always prepared a storm can pass
But never lose your faith
And realize that you will survive it!

Love, Irmgard


STORMEN ZULLEN VOORBIJ GAAN

Stormen waaien over
Passeren soms
Maar wanneer een storm nadert
Moet je jezelf wortelen
Stabiel en geaard
Om de balans proberen te behouden
Zodat je kunt bewegen
Bij voorkeur zachtaardig…
In de gevaren van de wind

In orkaan momenten
Moet je
Jezelf samen pakken
Alles grijpend wat je kunt!
Proberend
Een evenwichtig leven te houden
Maar vaak neemt de wind je mee
En brengt je naar onbekende bestemmingen
Een ‘offshore’ die je nog nooit eerder hebt gezien

Je voorstellend dat daar
Altijd land in het vooruitzicht is
In de richting waarin je werd weggeblazen
Je moet het geloof behouden!
Je moet het vertrouwen behouden!
Dat stormen uiteindelijk zullen voorbijgaan
En wanneer ze
je met hen op hun
Snaren van wind hebben meegenomen
Moet je realiseren dat het allemaal ‘geregeld’ was

Stormen zijn er. Altijd!
In je leven passeer je stormen
Of je dit leuk vindt of niet
Dat is inherent aan het aardse leven
Maar zo snel als je je realiseert
Dat deze zware tijden
Deze wind vlaag is universeel voorzien
Om je ziel te laten leren en te laten groeien
Misschien kun je proberen kalm te blijven
En jezelf samen te houden

Realiserend dat stormen, orkanen en tornado’s
Voorbij gaan. Ja, zij zullen!
Ze zullen het niet lang volhouden
Dus we willen je vragen
Houd altijd het geloof!
In jezelf. In jouw proces!
In je eigen stormen van welke aard dan ook
Houd de balans in het leven
Wees altijd voorbereid, er kan een storm voorbijgaan
Maar verlies nooit je vertrouwen
En besef dat je het zal overleven!

Liefs, Irmgard