INSPIRATIONS

Life is ‘yum yum’! – Het leven is ‘yum yum’ (heerlijk)


CHANNELING 6 august 2018

As the source of my channelings differs, so do the words I may receive…. When I received the text below, I kept on laughing. The whole time! I received it in such hilarious way…

I hope you like it too!

Love, Irmgard


Life is just as ‘yum yum’ as you want!
You have to make it by yourself
Seek the happiness within
Nobody can do that for you!
Real happiness is always an inside job
So, if you want to celebrate life
You got to do something! Just do it!!!
Just waiting before the happiness
Is taking over
Is influencing your being
That is NOT THE WAY HOW it works!

You have to yum yum your life by yourself!
You are the one and only
Who actually can make the difference
If you want to shine, to glory within
To live “yumyumness”
You have to make yourself unexpectedly
Worthy to make life chew like you want
Create your own gum in life!
Life is a great bubble
A bubble of happiness
You have to yum yum and chew it
Like you want!

See life as a great BUBBLEGUM!
That’s is tasty! That is ‘yumminess’
O really IT IS!!!
Taste it, chew it and shape it like you want!
Don’t swallow it! That is a waste of happy times
You have to make sure that the gum is yours
The happiness is yours
Make the best of it!
That is what we want. That you live your life
Into the greatness of your shaped bubble
As happy as you can be!!!

Happiness isn’t an illusion
Happiness is there for everyone
As happiness is great feed for your soul!!!
But like everything in life
You have to GO FOR IT
Shape it yourself!
If you want a yummy life
You have to make sure your gum
Your bubblegum is chewed correctly
With the right intention
And also with great dedication

Because you shape your own bubble of happiness
Your own yumminess in life
When things are not going like you want
If things are not happening like you desire
If you want to make a happy change in your life
Choose your gum of life wisely!!!
With the heart and the soul
Because they know which gum
Which path to take…
And they let you chew the best possible
Bubble of happiness you ever could have foreseen!

Love, Irmgard


CHANNELING 6 augustus 2018

Omdat de bron van mijn channelings verschilt, verschillen zo ook de woorden die ik mag ontvangen… Toen ik deze tekst ontving, bleef ik lachen. De hele tijd! Ik heb het op zo’n hilarische manier ontvangen…

Ik hoop dat je het ook leuk vindt!

Liefs, Irmgard


HET LEVEN IS ‘YUM YUM’ (heerlijk)!!!

Het leven is net zo ‘yum yum’ als je wilt!
Je moet het zelf maken
Zoek het geluk binnenin
Niemand kan dat voor je doen!
Echt geluk is altijd een interne taak
Dus, als je het leven wilt vieren
Moet je iets doen! Doe het gewoon!!!
Gewoon wachten tot het geluk
Het overneemt
Van invloed is op je wezen
Dat is NIET DE MANIER HOE het werkt!

Je moet zelf je leven ‘yum yum’ maken!
Jij bent de enige echte
Wie werkelijk het verschil kan maken
Als je wilt schitteren, binnenin wilt stralen
Om de “yumyumness” te leven
Moet je jezelf onverwacht maken
Waardig om het leven zo kauwen zoals je wilt
Maak je eigen kauwgom in het leven!
Het leven is een geweldige bubbel
Een bubbel van geluk
Je moet het heerlijk vinden en kauwen
Zoals je wilt!

Zie het leven als een geweldig BUBBLEGUM!
Dat is lekker! Dat is ‘yumminess’
O HET IS echt!!!
Proef het, kauw het en vorm het zoals je wilt!
Slik het niet door! Dat is een verspilling van gelukkige tijden
Je moet ervoor zorgen dat de kauwgom van jou is
Het geluk is van jou
Maak er het beste van!
Dat is wat we willen. Dat je je leven leeft
In de grootheid van je gevormde bubbel
Zo gelukkig als je kan zijn!!!

Geluk is geen illusie
Geluk is er voor iedereen
Geluk is geweldige voeding voor je ziel!!!
Maar zoals alles in het leven
Moet je er VOOR GAAN
Vorm het zelf!
Als je een lekker leven wilt
Moet je ervoor zorgen dat je kauwgum
Je bubblegum goed is gekauwd
Met de juiste intentie
En ook met grote toewijding

Omdat je je eigen bubbel van geluk vormgeeft
Je eigen yumminess in het leven
Wanneer de dingen niet gaan zoals je wilt
Als dingen niet gebeuren zoals je wilt
Als je een gelukkige verandering in je leven wilt maken
Kies dan jouw kauwgom verstandig!!!
Met het hart en de ziel
Omdat ze weten welke kauwgom
Welk pad te nemen …
En ze laten je de best mogelijke
Bel van geluk kauwen die je ooit hebt kunnen voorzien!

Liefs, Irmgard