INSPIRATIONS

Hello beautiful!!! – Hallo schoonheid!!!


HELLO… Beautiful!!!

YES! I am talking to you!!!
In fact to YOUR SOUL
That is a real beauty you know
Lays there, quietly in its stillness
In the inner of your adaption
Waiting to be found, to be discovered
To be unfolded in its purity and existence
As a treasure to be digged…

I say that soul of yours is a shining diamant!
A sparkling passionate Light right inside you
A source of great LOVE who wants to BE LIVED!!!
In the extended belief of its own being
It wants to be recognized by you!
It wants to be seen. It wants to be waken up!
When do you discover your OWN BEAUTY???
Real shining beauty is not your appearances
But what you radiate by the heart and the soul!!!

Never forget that! As that is an universal fact
To be known. To be lived in the greatest form
With the most possible dedication, motivation
And also with outbursting passion!
Such as LOVE!!! LOVE evoked by the soul
Driven by the soul. That is what we mean
Love to do exactly what you like to do!!!
That is pure beauty what you have and live
Unfold the ‘beautyness’ of your being!!!

Right now!
As that is the most important purpose of life!
To live your being
In the awareness of the moment
This moment. The moment of truth
The moment of belief. Unbelievable trust
In your own shining, illuminating and loving beauty!!!
So I repeat YOU ARE A BEAUTY!!!
That is said!

Take advantage of this knowing…
Says my soul to your soul!
Have a soulful day!!!

Love, MY HAPPY SOUL!!!
Called Irmgard


HALLO… schoonheid!!!

JA! Ik praat tegen je!!!
In feite tegen JOUW ZIEL
Dat is een echte schoonheid, weet je
Ligt daar, stil in zijn stilte
In het innerlijke van je aanpassing
Wachten om gevonden te worden, ontdekt te worden
Ontvouwd te worden in zijn puurheid en bestaan
Als een te graven schat…

Ik zeg dat die ziel van jou een schitterende diamant is!
Een sprankelend gepassioneerd Licht recht in je
Een bron van grote LIEFDE die wil GELEEFD WIL WORDEN!!!
In het uitgebreide geloof van zijn eigen wezen
Wil het door jou herkend worden!
Het wil gezien worden. Het wil wakker gemaakt worden!
Wanneer ontdek je je EIGEN SCHOONHEID???
Echte schijnende schoonheid is niet jouw verschijning
Maar wat je door het hart en de ziel uitstraalt!!!

Vergeet dat nooit! Omdat dat een universeel feit is
Om te weten. Om in de beste vorm geleefd te worden
Met de grootst mogelijke toewijding, motivatie
En ook met uitbarstende passie!
Zoals LIEFDE!!! LIEFDE opgeroepen door de ziel
Gedreven door de ziel. Dat is wat we bedoelen
Precies datgene doen je graag doet !!!
Dat is pure schoonheid wat je hebt en leeft
Ontvouw de ‘schoonheid’ van je wezen!!!

Direct!
Omdat dat het belangrijkste doel van het leven is!
Om je wezen te leven
In het bewustzijn van het moment
Dit moment. Het moment van de waarheid
Het moment van geloof. Ongelofelijk vertrouwen
In je eigen stralende, verlichtende en liefdevolle schoonheid!!!
Dus ik herhaal dat JE EEN SCHOONHEID BENT!!!
Dat is gezegd!
Profiteer van dit weten …
Zegt mijn ziel tegen jouw ziel!
Heb een soulvolle dag!!!

Liefs, MY HAPPY SOUL

Genaamd Irmgard