INSPIRATIONS

Flow into ‘flowness’! – Stroom in ‘flowness’!


What is wrong with you human beings?
Always nagging, complaining
Hanging to old beliefs
Sticking to old memories
Thoughts of relentlessness
Of angriness, of harsh passed times gone by
Poaching into the negativity of the mind
Tell us what is wrong with you?
To remain drawn into the ‘soakness’ of the old

Like a tape recorder as
This is an old invention
You keep on repeating the same old song
Your song of pains. The song of hazards
Of the eagerness to remain to old sadness
Is this what you really want?
Being sad again by occupated old memories
Pains of the past
In the ‘evilness’ of the past

Be willing to let go of your pains
Silence that thoughts! Silence the mind!
Make sure that your mind is ‘shut up’!
You have to silence the thoughts of memory
To let go of this negative flow!
Negativity drains you!
Soak you into the drainage of ‘vicious’ thoughts
As we say again: LET GO!!!
You won’t make your soul happy with this

Leave the old, embrace the new!!!
That is what we will proclaim
Harsh times are over, let it go!
Life isn’t meant to be repetitive
Maybe we are a repetitive dimension
But you don’t!
Learn your lessons and move on!!!
Go with the flow!!!
Life isn’t meant to be to surround you with sadness!

Perhaps we are a bit nagging now ourselves
Negative also. But we are all around you
And see you, feel you. Feel your energies
Don’t think we are not influenced by that!
All is connected! All is connected in the universe!
We are connected. On strings, flows of energy
You, with your hang to negativity
With living that ego minds
Make our and your flows of energies block!

Blocking yourself with negativity
Drains you! Your energy flows away
To the wrong direction
Into the earthly ground too
Be lost in time. Earthly time
You have to feed your soul. Your being
To let go! With letting go
Go with the flow! The flow of live
Live the ‘flowfullness’ of life

Give it a try!
Let go of the mind!
Let go of the (painful) thoughts of the past!
Let go your preference to control your life!
Let go your ‘vicious habit’ of believing what your mind says!
Open up en let the energy, the energy of the heart and the soul flow
Find yourself back into this renewed source of energy
In all its pureness and illuminating source able resources
You are filled with divine Love, filled with divine Light
Why don’t you live this source of your being instead of that ‘vicious’ mind of yours?????

Love, Irmgard


STROMEN IN ‘FLOWNESS’!

Wat is er mis met jullie mensen?
Altijd zeuren, klagen
Hangend aan oude overtuigingen
Vasthouden aan oude herinneringen
Gedachten van meedogenloosheid
Van boosheid, van harde voorbijgegane tijden
Stropen in de negativiteit van de geest
Vertel ons wat er mis is met jou?
Om getrokken te blijven in de ‘doordrongenheid’ van het oude

Zoals een taperecorder want
Dit is een oude uitvinding
Je blijft hetzelfde oude nummer herhalen
Je lied van pijn. Het lied van gevaren
Van de drang om in oud verdriet te blijven
Is dit wat je echt wilt?
Opnieuw verdrietig zijn door bezette oude herinneringen
Pijn van het verleden
In de ‘slechtheid’ van het verleden

Wees bereid om je pijnen los te laten
Stil die gedachten! Stil de geest!
Zorg ervoor dat je geest ‘stil’ is!
Je moet de gedachten aan herinnering tot zwijgen brengen
Om deze negatieve stroom los te laten!
Negativiteit put je uit!
Weekt je in de drainering van ‘wrede’ gedachten
Zoals we alweer zeggen: LAAT GAAN!!!
Je zult je ziel er niet gelukkig mee maken

Verlaat het oude, omarm het nieuwe !!!
Dat is wat we zullen verkondigen
Harde tijden zijn voorbij, laat het gaan!
Het leven is niet bedoeld om te herhalen
Misschien zijn we een repetitieve dimensie
Maar jullie niet!
Leer je lessen en ga verder!!!
Ga met de stroom mee!!!
Het leven is niet bedoeld om je met droefheid te omringen!

Misschien zijn we nu een beetje aan het zeuren
Ook negatief. Maar we zijn overal om je heen
En zien je, voelen je. Voelen je energieën
Denk niet dat we daar niet door beïnvloed worden!
Alles is verbonden! Alles is verbonden in het universum!
We zijn verbonden. Over snaren, energiestromen
Jij, met jouw hang naar negativiteit
Met dat ego te leven
Maak dat onze en jouw energiestromen blokkeren!

Jezelf blokkeren met negativiteit
Put je uit! Je energie stroomt weg
In de verkeerde richting
In de aardse grond ook
Verloren in tijd. Aardse tijd
Je moet je ziel voeden. Je wezen
Om te laten gaan! Met loslaten
Ga met de stroom mee! De stroom van leven
Leef de ‘flowfullness’ van het leven!!!

Probeer het eens!
Laat de mind los!
Laat de (pijnlijke) gedachten uit het verleden los!
Laat je voorkeur gaan om je leven te beheersen!
Laat je ‘wrede gewoonte’ om te geloven wat je mind zegt, los!
Open en laat de energie, de energie van het hart en de ziel stromen
Zoek jezelf terug in deze hernieuwde bron van energie
In al zijn puurheid en verhelderende bronnen
Je bent vervuld van goddelijke Liefde, vervuld met goddelijk Licht
Waarom leef je niet deze bron van je wezen in plaats van die ‘wrede’ geest van jezelf?????

Liefs, Irmgard