INSPIRATIONS

Be sourced by Love – Ben gevoed door Liefde


The loving source
Of your lovability
Lies within you

In the unfolded heart
Where your well of Love
Is seated

Sometimes covered
By layers of ‘life harassment’
Walled by pain

It is an outstanding art
As the life artist in you
Dwells upon your being

To repaint the past
By the colours of Love
The palette is already inside you!

Don’t let life itself
Cover your loving essence anymore
As we all can repaint the our memories

Color your life with Love!
As the loving source ability
Can also be found in you!

Color your life with forgiveness!
As the healing subsequence
Is evidently a strong force!

Tune in on LOVE!
Live the colours of your palette
And be sourced by love!

Liefs, Irmgard


BEN GEVOED DOOR LIEFDE

De liefhebbende bron
Van je lieftalligheid
Ligt in jou

In het opengevouwen hart
Waar je bron van liefde
Zit

Soms bedekt
Door lagen van ‘lastigheid van het leven’
Ommuurd door pijn

Het is een uitstekende kunst
Als de levenskunstenaar in jou
Bij jouw wezen blijft stilstaan

Om het verleden opnieuw te schilderen
Door de kleuren van Liefde
Het palet is al in je!

Laat het leven zelf
Je liefhebbende essentie niet meer bedekken
Omdat we allemaal onze herinneringen
Opnieuw kunnen schilderen

Kleur je leven met Liefde!
Aangezien de bron van Liefde
Ook in jou is te vinden!

Kleur je leven met vergeving!
Omdat de helende subsequentie
Duidelijk een sterke kracht is!

Stem af op LIEFDE!
Leef de kleuren van je palet
En ben gevoed door Liefde!

Liefs, Irmgard